IGEMO zoekt Preventieadviseur niveau 2 | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

IGEMO zoekt Preventieadviseur niveau 2

Geplaatst door
IGEMO
Voltijds
Deeltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Mechelen
Solliciteren tot: 
03/11/2019

IGEMO zoekt 2 preventieadviseurs, 1 voltijds - 1 halftijds.

Jouw uitdaging

Je werkt mee aan de uitwerking en de uitvoering van het intern preventiebeleid in de 27 aangesloten besturen.  Je waakt over het welzijn op het werk, het preventiebeleid en de personenveiligheid. Je onderneemt initiatieven om het algemene bewustzijn op het vlak van arbeidsveiligheid te verhogen.

Jouw taken

 • Je verleent advies over de organisatie van de arbeidsplaats, de werkpost, de omgevingsfactoren, de arbeidsmiddelen en de individuele uitrusting
 • Je identificeert en analyseert risico’s, vertaalt deze in acties en maatregelen en maakt globale preventieplannen en jaaractieplannen op
 • Je onderzoekt en adviseert omtrent het voorkomen van arbeidsongevallen en incidenten
 • Je verstrekt advies over de hygiëne op de werkplaatsen
 • Je informeert en sensibiliseert de werknemers van de aangesloten besturen over het welzijn op het werk
 • Je stelt instructies op over het gebruik van arbeidsinstrumenten, -materialen, beschermingsmiddelen,…
 • Je werkt interne noodprocedures uit voor ernstige ongevallen en calamiteiten

Jouw profiel

 • Je bent contactvaardig en luisterbereid
 • Je beschikt over sterke communicatieve vaardigheden (schriftelijk en mondeling)
 • Je kan zowel zelfstandig als in teamverband werken
 • Je bent resultaatsgericht
 • Je bent nauwkeurig en zorgvuldig
 • Je beschikt minstens over een technisch diploma hoger niet-universitair onderwijs
 • Je hebt een getuigschrift veiligheidskunde niveau 2 of je beschikt over getuigschrift veiligheidskunde niveau 3 en je bent bereid om de opleiding niveau 2 te volgen en het getuigschrift te behalen
 • Je bent vertrouwd met de werking van overheden
 • Je bent flexibel

Ons aanbod

 • Je krijgt een boeiende job met eigen verantwoordelijkheden en ondersteuning van collega’s
 • Je werkt nauw samen net werknemers in een gevarieerde omgeving (technische diensten, politiezones, brandweer, administratieve diensten, OCMW’s en rusthuizen, kinderdagverblijven, scholen,…)
 • Je krijgt een voltijds/halftijds contract voor onbepaalde duur en een loon volgens de weddenschalen van de openbare sector (niveau B), met extralegale voordelen (maaltijdcheques, groepsverzekering, hospitalisatieverzekering, …). Nuttige anciënniteit wordt opgenomen in de verloning.
 • Je komt terecht in een aangename werksfeer
 • Je kan onmiddellijk in dienst treden

Selectieproeven

Je neemt deel aan schriftelijke en mondelinge selectieproeven, waarbij zowel deskundigheid als vaardigheden en competenties worden getest.

Interesse?

Stuur dan een gemotiveerde sollicitatiebrief met c.v. vóór 31 oktober 2019 naar IGEMO, t.a.v. dhr. P. De Bruyne, Algemeen Directeur, Schoutetstraat 2, 2800 Mechelen of per e-mail: jobs@igemo.be

Meer info?

Voor meer informatie neem je contact op met mevr. Veerle De Voldere, coördinator GIDPBW, tel.: 0492 15 02 70 of Marc Robijn, preventieadviseur, via 0468 28 31 00.

Waar staat IGEMO voor?

IGEMO is een vereniging van lokale besturen in het arrondissement Mechelen die diensten ontwikkelt en verleent voor een veelheid aan beleidsdomeinen en thema’s: klimaat, milieu, ruimtelijke ordening, stedenbouw, mobiliteit, erfgoed , wonen, ondernemen, werken, welzijn … IGEMO is een organisatie van kansen en mogelijkheden. In functie van de huidige en toekomstige behoeften van lokale besturen worden steeds nieuwe domeinen aangesneden en projecten ontwikkeld.

IGEMO is tevens het regionaal samenwerkingsverband van de streek ‘Rivierenland’ waar uitdaging en ambities van bovenlokaal belang binnen een interbestuurlijke context worden aangepakt. IGEMO is de motor en brandstof voor streekontwikkeling in de regio. IGEMO heeft de ambitie te fungeren als een koepelstructuur voor alle regionale samenwerkingsnoden en -verbanden in de regio.

In haar hoedanigheid van zowel dienstverlenende vereniging als regionaal samenwerkingsverband voert IGEMO een aantal belangrijke waarden hoog in het vaandel: duurzaamheid, innovatie en kwaliteit. IGEMO heeft de ambitie een voortrekker te zijn in de eigen regio en in Vlaanderen.

Gelet op haar ambities en waarden hebben de medewerkers van IGEMO een aantal belangrijke gemeenschappelijke kenmerken:

 • een uitdrukkelijk engagement voor duurzame ontwikkeling, zowel op ecologisch, sociaal als economisch vlak;
 • 100 % inzet en enthousiasme om de visie, de doelstellingen en de ambities van IGEMO te verwezenlijken;
 • de wil om een kwaliteitsvolle en deskundige dienstverlening te realiseren;
 • oplossings- en toekomstgericht denken en handelen met oog voor innovatie, creativiteit …

Voor 27 aangesloten besturen (gemeenten, OCMW’s, autonome gemeentebedrijven, intercommunales en politiezones) organiseert IGEMO de gemeenschappelijke interne dienst voor preventie en bescherming op het werk (GIDPBW). Deze dienst – bestaande uit 4 preventieadviseurs -  behartigt het welzijn op het werk van meer dan 3.500 werknemers.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.