Le Début des Haricots vzw zoekt Technisch coördinator van agrarisch testtraject

Betaalde job Deeltijds
Anderlecht
Solliciteren tot

Vacature: Technisch coördinator van agrarisch testtraject (1/2 VTE)

De vzw Le Début des Haricots zoekt een nieuwe collega voor een deeltijdsfunctie (1/2 VTE) voor
het coördineren van technische / logistieke aspecten en de invulling van het agrarisch testtraject «Graines de paysans».

Project en context:
Debut des Haricots is een Brusselse vzw die bijdraagt aan een eerlijk en veerkrachtig landbouw- / voedingssysteem door de bevordering van stadslandbouw en duurzame voeding. Al sinds 15 jaar zijn we bezig met het oprichten van experimentele plekken en begeleiden we burgers en professionals bij het opzetten van alternatieven op het gebied van voedselproductie en - consumptie. Daarbij onderzoeken we eveneens de vele andere functies en meerwaarde die dit soort projecten voor de stad betekenen.

We zijn actief op deze 4 gebieden:
1. Ondersteuning bij professionele activiteiten
2. Ondersteuning bij initiatieven van burgers
3. Pleitbezorgen en netwerken
4. Bewustzijn creëren bij burgers, professionals, politici en overheidsinstellingen

De vereniging werkt middels een democratisch beslissingsmodel / zelfbestuur. Dit houdt in dat er veel overlegd wordt onder de teamleden en dat beslissingen omtrent de vzw collectief worden genomen. Een deel van de werktijd zal dus gaan naar het actief deelnemen aan de gang van zaken in de vereniging.

Graines de paysans
Het agrarische testtraject «Graines de paysans» van onze vzw is de eerste broedplaats voor landbouwactiviteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. In het traject krijgen neo-boeren begeleiding in hun parcours van geleidelijk activiteiten uitvoeren. Aldoende kunnen ze hun landbouwmodel, duurzaam en in evenwicht met het natuurlijke en sociale milieu, uitproberen. Dit gebeurt binnen een veilig kader, voor een bepaalde duur, met als doel hun blijvende en autonome vestiging als boer. De uitproberende telers krijgen beschikking tot teeltmateriaal en middelen (grond, kassen, kweekkassen, opslagplaats, koeling, landbouw-werkplaats, werktuigen en machines) en tot een begeleidingstraject (technische aspecten, duurzaamheid, commercialisering, collectieve processen, enz.).

De job
De technische coördinatie zal gericht zijn op het in goede banen leiden van de technische begeleiding en op het onderhoud van de infrastructuren en landbouwmaterialen van het testtraject. Verder is de coördinator verantwoordelijk voor een goed beheer van de gemeenschappelijke ruimten. Er zullen naar verwachting ook andere taken zijn die te maken hebben met projectmanagement, het functioneren van de gemeenschap en het opmaken van dossiers.

Hoofdbezigheden (60 %)
- Coaching van deelnemers in testtraject op technisch vlak organiseren (voornamelijk groenteteelt op klein oppervlakte)
- Opleiden en faciliteren in gebruik van materiaal: bekend maken met verschillend gereedschap en gebruik, begeleiden bij gepast gebruik
- Onderhoud van infrastructuren (landbouw-werkplaats, droogruimte, opslagruimte, wasplek, kassen, enz) en van gereedschap (grondfrees, bosmaaier, enz)
- De ongebruikte perceeltjes onderhouden (groenbemesters, afdekken met zeil, enz) Secundaire bezigheden in samenwerking met administratieve en financiële coördinatoren, afhankelijk van tijd en prioriteiten (30 %)
- Selectie en ontvangst van deelnemers testtraject
- Mensen begeleiden: bekendmaken met de locatie en het gebied (partners), behoeftes en oplossingen vaststellen op organisatorisch vlak (materiaal, werking, commercialisering, enz.)
- Planning opstellen en bijhouden van de begeleiding van deelnemers aan het traject
- Administratie bijhouden van overheidsaankopen en -opdrachten
- Oprichten en bijhouden van collectieve verkoopkanalen
- Opstellen van subsidiedossiers en -aanvragen
- Vrijwilligers begeleiden

Bezigheden omtrent verenigingszaken Mission(s) liées à la vie associative (10 %)
- Deelname aan teamvergaderingen, gemeenschappelijke klussen
- Af en toe deelnemen aan werkgroepen, ALV, vergaderingen al naar gelang het thema

«Het weten»:
- Algemene landbouwkundige kennis en al geruime tijd verworven deskundigheid op gebied van
primaire productie (liefst groenteteelt)
- Mechanisch-technische kennis (materiaalbeheer)
- Kennis op gebied van collectief functioneren (NVC, collectieve intelligentie)
- Kennis van de actieve spelers op agrarisch gebied, binnen de Frans- en/of Nederlandstalige gemeenschap

«Het kunnen»:
- Goed zijn in klussen en landbouwkundige vaardigheden bezitten
- Projectbeheer
- Kennis van het Nederlands is een echte troef

Het gedragsmatige «kunnen»:
- Goed in onderwijzen, luisteren, raadgeven, bemiddelen; vasthoudend zijn

Wat we bieden:
Afwisselend werk, voornamelijk buiten, binnen een project dat volop in ontwikkeling is. Gewenste startdatum begin 2022.

Voorwaarden; Conditions :
• De job is deeltijds (0,5VTE)
• Barema PC 329.02, niveau 4.2
• Werkplek: Voornamelijk de testlocatie in de Vogelenzangstraat te Anderlecht
• Telefoonkosten (15€) en reiskosten (80%)
• Voornamelijk Franstalige werkomgeving. Nederlands is zeker van meerwaarde
(mogelijkheid tot meer uren afhankelijk van subsidies en het verloop van het project vanaf 2023)

Hoe solliciteer je?
• Stuur je CV en motivatiebrief in één enkel bestand (NAAM+VOORNAAM_CoordoTechniqueGDP) uitsluitend per mail naar emploi@haricots.org met als onderwerp «technisch coördinator GDP»
• Uiterste solliciteerdatum: 05/12/21
• Voor de geselecteerde personen zullen de gesprekken normaal gezien op 15/12/21 plaatsvinden (gelieve die dag alvast vrij te houden)
• Graag vernoemen in je mail als je eventueel in aanmerking komt voor een loonsubsidie (ACTIVA, APE, GECO, ...)
Voor al je vragen of mogelijk een rondleiding op de werkplek, aarzel niet:
grainesdepaysans@haricots.org