Leefmilieu Brussel zoekt Adjunct inspecteur·trice (Ref. 2019-C12)

Betaalde job Voltijds
Leefmilieu Brussel
Solliciteren tot

Adjunct inspecteur·trice (Ref. 2019-C12)BedrijfsdetailsLeefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en Verontreinigde bodems, departement Geïntegreerde controles.FunctieHet departement Geïntegreerde controles houdt zich bezig met preventieve controles van bedrijven en activiteiten die een mogelijke impact hebben op het Leefmilieu. Als inspecteur wordt op het terrein gecontroleerd of de milieuwetgeving wordt nageleefd en worden eventueel de nodige maatregelen opgelegd.Taken

 • Je voert controles uit op het terrein
 • Je assisteert bij alle aspecten van water- of luchtstaalnames (contact labo, uitvoering, opstellen rapport)
 • Je neemt in functie van de ernst van de overtredingen onmiddellijk bepaalde maatregelen, in overleg met de hiërarchie
 • Je analyseert documenten en technische rapporten
 • Je volgt de dossiers administratief op: je stelt een verslag op en trekt conclusies, op basis waarvan je vervolgens een brief en/of proces-verbaal opstelt
 • Je stelt je dossier voor en verdedigt dit in geval van beroep bij het Milieucollege
 • Je werkt samen met partners, zoals de gemeenten of politiezones, om de naleving van de wetgeving op het terrein te bevorderen en om informatie en kennis uit te wisselen
 • Je houdt je kennis op het vereiste niveau door deel te nemen aan studies en studiedagen
 • Je staat in voor het onderhoud en de calibratie van de meettoestellenProfielDiploma*Diploma secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.ErvaringMinimaal 1 jaar ervaring in een milieudomein en/of een technische achtergrondTechnische competenties
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B
 • Kennis frans: je beheert ook Franstalige dossiers, het is noodzakelijk dat je gesprekken en teksten in het Frans begrijpt en je jezelf goed mondeling kan uitdrukken in het Frans
 • Informaticakennis: Excel, Word en PowerPoint
 • Affiniteit met technische installaties zoals chauffage, koelinstallaties, etc is een troefGedragsgerichte competenties
 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.Aanbod
 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijfGeïnteresseerd?Solliciteer met je CV en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”