Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2018-R4) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2018-R4)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
30/06/2019

Administratief assistent·e (m/v/x) - Rosetta-contract

(Ref. : 2018-R4)

Context

Je gaat aan de slag in de dienst Overheidsopdrachten die instaat voor het transversale beheer van de overheidsopdrachten voor heel Leefmilieu Brussel. Naast het diensthoofd aan wie je rapporteert, bestaat de dienst overheidsopdrachten uit 6 dossierbeheerders, 1 administratieve Youth Guarantee adjunct en jezelf. De dienst is een onderdeel van het departement Risicobeheer van de onderafdeling Financiën in de afdeling HR en Financiën.

Taken

 • Je staat in voor de goede uitvoering van de overheidsopdrachten met een klein bedrag, aanbesteed via een onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking, van de codering tot de toewijzing, krachtens de procedures en reglementeringen die ter zake gelden en dat binnen de gestelde termijnen. Je staat in voor de opstelling van het administratieve deel van de bestekken en aanvragen voor het indienen van de offertes, de beslissingsrapporten gericht aan de bevoegde valideringsorganen, de kennisgevingen aan de inschrijvers van de overheidsopdrachten en alle andere documenten die verband houden met de procedure voor de uitvoering van de overheidsopdrachten.
 • Je ziet toe op de toepassing van en het inzicht in de wetgeving door de technische beheerders bij de uitwerking en uitvoering van de opdrachten waarvoor je verantwoordelijk bent door hen deskundig advies te geven over de meest geschikte procedure en alle andere vragen in verband met de behandelde overheidsopdrachten;
 • Je verleent administratieve hulp voor de werking van de dienst, met name via de verwerking van de adviezen en akkoorden van de betrokken instanties;
 • Je neemt actief deel aan de wekelijkse dienstvergaderingen van de dienst Overheidsopdrachten en wisselt daarbij van gedachten met de andere teamleden over de werking van de dienst, de specifieke of aparte problemen die opduiken bij de uitvoering van een dossier en je doet voorstellen voor de verbetering van de interne procedures;
 • Je pleegt op regelmatige en gerichte basis overleg met je oversten en werkt samen met de andere leden van de dienst waarvoor je, indien nodig, gedeeltelijke of volledige back-up biedt.

Profiel

Aan de Rosetta-voorwaarden beantwoorden (<26 jaar)

Diploma*: Bachelor in de rechten, bestuurswetenschappen, economie, ...

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gewenste ervaring

Een eerste ervaring in een overheidsdienst of met overheidsopdrachten is een troef.

Technische vaardigheden

 • Je hebt een goede informaticakennis: MS Office
 • Kennis van openbare dienstverlening/overheidsopdrachten is een troef.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert gegevens en informatie, identificeert de essentie, legt verbanden tussen oorzaak en gevolg en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, ook indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je verkent, beluistert actief en begrijpt de boodschap van anderen en leeft je in andermans situatie in.
 • Je deelt je kennis, inzichten en werkwijzen met anderen.
 • Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

Wij bieden

 • Een contract van startbaanovereenkomst (<26 jaar)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met uw CV en uw sollicitatiebrief via onze site.

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

http://www.leefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.