Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref.: 2019-M3) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref.: 2019-M3)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
20/05/2019

Administratief assistent·e  (m/v/x) (Ref.: 2019-M3)

Het bedrijf

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.Onze opdracht?

Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Functie

De EPB-regelgeving verwarming en klimaatregeling is sinds 2011 van kracht in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Ze wil het energieverbruik en de uitstoot van broeikasgassen van het Brusselse gebouwenpark verminderen en werd in 2019 in grote mate herzien. Ze voorziet met name in de verzending naar Leefmilieu Brussel van attesten, opgesteld door erkende professionelen die reglementaire handelingen stellen. Je zal aan de slag gaan in de dienst Administratief beheer in het departement Technische installaties EPB en PLAGE om dossiers te beheren en mee te werken aan de uitvoering van die reglementering.

Taken

 • Je behandelt dossiers over attesten die werden ontvangen in het raam van de EPB-reglementeringen verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je analyseert attesten
 • Je onderhoudt de contacten met de erkende professionelen
 • Je staat in voor de follow-up van de procedure
 • Je staat in voor de follow-up van de procedure voor de verwerking van de dossiers en werkt mee aan de updates ervan.

Profiel

Diploma* : Bachelor

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

 • Ervaring in het administratieve domein is een troef.

Technische vaardigheden

 • Je beheerst de informaticatools: Office Suite.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompentencies

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidpremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een MIVB- abonnement
 • Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief ten laatste op 19/05/2019

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure,op basis van de vereiste competenties.

“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.