Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2020-V28)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Administratief assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2020-V28)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en partnerschappen, departement Administrative ondersteuning

Functie

In het raam van de Europese wetgeving over de beperking van het gebruik van stoffen die de ozonlaag verarmen en betreffende bepaalde fluorhoudende broeikasgassen heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in 2012 een besluit goedgekeurd dat de vereisten vastlegt voor de minimale kwalificaties van de koelfirma’s.

Volgens die wetgeving zal je als administratief assistent moeten instaan voor de administratieve verwerking van de registratieaanvragen die koeltechnici de mogelijkheid geven in het Brussels Gewest te werken.

Taken

 • Je controleert de volledigheid van de dossiers voor de registratieaanvragen van de koelfirma’s en/of koeltechnici.
 • Je verzekert de follow-up van de lopende registratieprocedures.
 • Je registreert de nieuwe gegevens van de koelfirma’s of koeltechnici en controleert geregeld de updates ervan.
 • Je registreert en ziet toe op de follow-up van de verplichte opleidingen voor de koeltechnici.
 • Je levert de registraties af aan de koelfirma’s of koeltechnici.
 • Indien nodig contacteer je en onderhoud je regelmatig de contacten met de geregistreerde koelfirma’s of koeltechnici.
 • Je staat in voor de follow-up van de erkenningsaanvragen voor de opleidingsorganisaties voor klimaatregelingssystemen voor voertuigen en voor de examencentra voor koeltechnici.
 • Je behandelt op autonome wijze de meeste van de dossiers in het Nederlands

Profiel

Diploma*:Diploma hoger secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met administratief beheer.

Kennis

 • Je behandelt dossiers in de twee landstalen. Je kan je zowel schriftelijk als mondeling gemakkelijk uitdrukken in het Nederlands en in het Frans.
 • Je bent gesensibiliseerd voor de milieu-impact van koelinstallaties en energie-efficiëntie.
 • Je hebt een goede kennis van het Office-pakket.
 • Je hebt kennis van administratief beheer.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je werkt zelfstandig en nauwkeurig.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract van 01/01/2021 t.e.m 31/12/2021 met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 25/11/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/51036/assistant-e-administratif-ve-h-f-x--ref--2020-v28-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”