Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent in het departement Werken EPB (m/v/x) (ref.: 2019-R13) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Administratief assistent in het departement Werken EPB (m/v/x) (ref.: 2019-R13)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
22/08/2019

Administratief assistent in het departement Werken EPB (m/v/x) (ref.: 2019-R13)

De onderneming

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Fonction

Je gaat aan de slag bij de dienst Front Office in het departement Werken EPB van Leefmilieu Brussel. Dit departement maakt deel uit van de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen.

Taken

 • Je verzekert de administratieve follow-up van het EPB-luik van de bouwprojecten van het Gewest:
 • Je organiseert vergaderingen op departementsniveau en notuleert
 • Je verleent ondersteuning aan de kwaliteitscontrole van het werk van de EPB-adviseurs
 • Je werkt mee aan het opstellen van statistieken i.v.m. het beheer van de dossiers
 • Je werkt mee aan de verbetering van de procedures en de interne beheertools
 • Je werkt mee aan de uitwerking van de administratieve en technische gegevensbanken
 • Je stelt de administratieve briefwisseling op
 • Je verzekert het versturen en de follow-up van de briefwisseling
 • Je beantwoordt schriftelijk of telefonisch de vragen van derden en interne of externe partners.

Profiel

Aan de Rosetta-voorwaarden beantwoorden (<25 jaar)

Diploma* : Bachelor

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

 • Ervaring in het administratieve domein is een troef

Technische competenties

 • Je bent redactioneel vaardig
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Je hebt een goede informaticakennis: MS Office.
 • Kennis van een programmeertaal en van het beheer van gegevensbanken zijn troeven
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.Je gaat constructief om met stress en kritiek
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van startbaanovereenkomst (-25 jaar)
 • Een voltijdse betrekkingWerk in een eco-dynamische werkomgevingMinimum
 • 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief uiterlijk op 22/08/2019

 Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure,op basis van de vereiste competenties.“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.