Leefmilieu Brussel zoekt Administratieve en budgettaire assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2018-B5) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Administratieve en budgettaire assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2018-B5)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
09/12/2018

Administratieve en budgettaire assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2018-B5)

Context

Leefmilieu Brussel is sinds 2012 verantwoordelijk voor het beheer van de energiepremies. Als gevolg van de invoering van een nieuw stelsel voor 2019 en de creatie van een nieuwe premie die moet leiden tot de indiening van vele aanvragen, zal je het team versterken dat moet instaan voor het budgettaire beheer van de energiepremies, de dienst Subsidies in de afdeling HR en Financiën.

Je zal werken onder de supervisie van het diensthoofd van de dienst Subsidies (die momenteel 5 medewerkers telt) en in samenwerking met de medewerker die instaat voor het budgettaire beheer van de energiepremies in de dienst Subsidies. Je zal ook nauw moeten samenwerken met het departement Energiepremies dat instaat voor de technische aanvaarding van de aanvragen.

Je zal als opdracht krijgen in te staan voor een strikt en nauwkeurig beheer van de vastlegging- en/of vereffeningsaanvragen van energiepremies, voor de wettelijke, administratieve en budgettaire aspecten. 

Taken

 • Je staat in voor een strikt budgettair beheer van de energiepremiedossiers met inachtname van de schriftelijke procedures en de gestelde termijnen:
 1. Je controleert de vastlegging en/of vereffeningsaanvragen van energiepremies. Op basis van checklists en een gedetailleerde procedure controleer je de volledigheid van de dossiers, de juistheid van de gegevens, ... Van de directe premies, de beloftes en de vereffeningen van beloftes.
 2. Je maximaliseert de vastleggings- en vereffeningspercentages.
 3. Je behoudt een snelle budgettaire verwerking van de betalingen van directe premies (momenteel 10 dagen), de beloftevereffeningen en beloftevastleggingen
 4. Je ziet toe op een optimale kwaliteit van de doorgestuurde gegevens
 5. Je organiseert je werktijd zo dat het huidige betalingsritme voor de directe premies behouden blijft (wekelijks genereren van de betalingslijsten). 
 • Je staat in voor een nauwgezette administratieve verwerking van de energiepremiedossiers conform de procedure (op basis van schriftelijke procedures, checklists en modellen).
 1. Je codeert op correcte wijze het follow-upbestand om de maandelijkse reporting te vergemakkelijken
 2. Je redigeert en verstuurt documenten/e-mails volgens modellen (aanvraag aanmaken derdenrekening, vastleggingsaanvraag, vereffeningsaanvraag, ...)
 3. Je genereert betalingsbestanden en verzekert de administratieve follow-up
 4. Je archiveert nauwgezet alle elektronische documenten op het netwerk, met inachtname van de naamgevingsconventie.
 5. Je archiveert de papieren dossiers van de vastleggingen en vereffeningen van de beloftes van energiepremies.
 • Je verbetert de bestaande procedures
 • Je rapporteert de eventuele problemen die zouden opduiken regelmatig aan het hoofd van de dienst Subsidies, aan het hoofd van het departement Energiepremies en aan de begrotingsbeheerder.

Profiel

Diploma*: Bachelor

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gewenste ervaring

Een ervaring in de financiële sector is een troef.

Technische vaardigheden

 • Je hebt een goede informaticakennis: MS Office met name Excel (dynamische kruistabellen, eenvoudige formules)
 • Je hebt affiniteiten met de cijfers
 • Kennis van het Nederlands is een troef
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Wij bieden

 • Een contract van bepaalde duur (verbonden aan een externe subsidie) voorzien tot eind 2021, met mogelijkheid tot verlenging.
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd ?

Solliciteer ten laatste op 09/12/2018 via onze site.

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.  “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.