Leefmilieu Brussel zoekt Analist Milieugegevens (m/v/x) (Ref.2020-A24/M1) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Analist Milieugegevens (m/v/x) (Ref.2020-A24/M1)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
26/02/2020

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, departement Reporting en milieueffecten.

 

Functie

 

Je draagt actief bij tot het beleid rond het delen van milieukennis. Je werk zal erin bestaan gegevens over de staat van het leefmilieu te verzamelen, te analyseren en te verspreiden en verschillende analyse- of synthesedocumenten te produceren. (https://leefmilieu.brussels/staat-van-het-leefmilieu)

Je zal in het bijzonder deelnemen aan:
• de opmaak of update van de verslagen over de Staat van het Leefmilieu in Brussel;
• de opmaak of update van gedocumenteerde fiches met een meer gedetailleerde analyse van een thema;
• de update van de set van de Brusselse milieu-indicatoren;
• de opmaak en update van de analysefiches van de milieu-indicatoren en de bijhorende methodologische fiches;
• de opmaak en update van de focus (overeenstemmend met een synthese van studieresultaten bijvoorbeeld);
• de ondersteuning van de planning via de coördinatie en/of de bijdrage tot de opmaak van de Milieueffectenrapporten (MER) van de betrokken ontwerpen van milieuplannen van Leefmilieu Brussel;
• de coördinatie en/of de follow-up van de studies bestemd om nuttige gegevens of informatie te verzamelen;
• de verspreiding van en communicatie rond de geproduceerde documenten.

Deze verschillende documenten zullen worden gepubliceerd op de website van Leefmilieu Brussel.

Taken

• Je draagt bij tot de verzameling van de beschikbare gegevens over de staat van het leefmilieu rond het behandelde onderwerp en geeft een kritische beoordeling van de bronnen (verzamelingsmethodologie, belang in het kader van het werk van departement, limieten,...).
• Je analyseert en interpreteert de gegevens, in het bijzonder door ze te vergelijken met andere informatie.
• Je organiseert en volgt op administratief en wetenschappelijk vlak studies om nuttige gegevens/informatie te verzamelen (opstellen van bestekken, coördinatie en de follow-up van overheidsopdrachten, kritische analyse van geproduceerde documenten of gegevens, validering van de resultaten,...).
• Je ontwikkelt indicatoren.
• Je zorgt voor de opmaak of update van grondige analyse- of synthesedocumenten.
• Je leest elders opgestelde documenten kritisch na en valideert ze.
• Je valideert (indien nodig) de vertalingen in het Nederlands van verslagen die door het departement zijn geproduceerd (in het bijzonder de belangrijkste documenten).
• Je neemt deel aan het beantwoorden van de vraag om gegevens en de vragen om supragewestelijke niet-verplichte reportings.

In dit opzicht zal je samenwerken met interne Brusselse en supragewestelijke werkgroepen.

 

Profiel

 

Diploma*

Master in de wetenschappen

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring in de volgende domeinen :
• verwerking, analyse en interpretatie van cijfermatige gegevens;
• opstelling van documenten

Technische competenties

• Goede kennis inzake het leefmilieu/milieubeheer.
• Goede vaardigheden in de analyse van wetenschappelijke en/of becijferde gegevens.
• Goede redactionele vaardigheden.
• Kennis van geografische informatiesystemen (ArcMap, QGIS,...) is een troef.
• Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
• Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en begrijpt wetenschappelijke teksten in het Engels.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur en een vervangingscontract
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 26/02/2019 (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.