Leefmilieu Brussel zoekt Beheerder·ster administratieve geldboetes (m/v/x) (Ref. 2020-M6) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Beheerder·ster administratieve geldboetes (m/v/x) (Ref. 2020-M6)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
31/05/2020

Beheerder·ster administratieve geldboetes (m/v/x) (Ref. 2020-M6)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerk·st·ers, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Juridische en administratieve bijstand

Functie

Het departement Juridische en administratieve bijstand van de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems van Leefmilieu Brussel is onder meer verantwoordelijk voor de bestraffing van misdrijven inzake leefmilieu en dierenwelzijn in het Brussels Gewest. Als dossierbeheerder pas je de procedure van een alternatieve administratieve geldboete toe om de processen-verbaal uit te voeren die zijn opgesteld door de inspecteurs van Leefmilieu Brussel, de gemeenten en de politie en die niet strafrechtelijk door het parket worden vervolgd. Je zal een opleiding en begeleiding krijgen wanneer je in dienst treedt.

Taken

 • Van zodra je het dossier met het/de proces(sen)-verbaal van de inbreuk ontvangt, verzamel je informatie bij de verschillende betrokken actoren, maak je een onderscheid tussen de inbreuken en verantwoordelijkheden van elke overtreder en raadpleeg je de wetgeving m.b.t. het proces-verbaal om de situatie van de inbreuk te begrijpen.
 • Je nodigt vervolgens de betrokken personen uit om hun verweermiddelen voor te leggen. Je gaat over tot hoorzittingen en beheert potentiële conflictsituaties. Op basis van de ingezamelde informatie stel je voor een uitspraak te doen over de inbreuk volgens de richtsnoeren die van toepassing zijn. Je schrijft de motiveringen uit van het voorstel van beslissing van een alternatieve administratieve geldboete.
 • In geval van een beroep tegen de beslissing van een alternatieve administratieve geldboete verdedig je het dossier voor het Milieucollege.
 • Je vat de informatie samen en stelt indien nodig grafieken en tabellen op voor de verschillende diensten van Leefmilieu Brussel, maar ook voor externe personen zoals de advocaten van de personen die een alternatieve administratieve geldboete kunnen opgelegd krijgen, Brussel Fiscaliteit, het kabinet of het parket.
 • Je draagt bij tot de aanpassing van interne procedures om ze te actualiseren en/of te optimaliseren.

Profiel

Diploma* : Master

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Een ervaring in administratief dossierbeheer en op het gebied van administratieve sancties is een troef

Technische competenties

 • Een basiskennis recht in het bijzonder met betrekking tot milieuwetgevingen en administratieve sancties is een troef.
 • Je beheerst de informaticatools: Office
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 31/05/2020 (CV en motivatiebrief).

https://bruxellesenvironnement.talentfinder.be/nl/vacature/47235/gestionnaire-d-amendes-administratives-alternatives-h-f-x--ref-2020-m6-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.