Leefmilieu Brussel zoekt Beheerder·ster van het Europese project rond het hergebruik van bouwmaterialen (m/v/x) (Ref. 2020-A10)

Betaalde job Voltijds
Leefmilieu Brussel
Solliciteren tot

Beheerder·ster van het Europese project rond het hergebruik van bouwmaterialen (m/v/x) (ref. 2020-A10)
 
Bedrijfsdetails
Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.
U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement Economische stimulering duurzame gebouwen.
De functie die moet worden ingevuld, houdt verband met het Interreg NWE-project « Facilitating the circulation of reclaimed building elements in Northwestern Europe » (FCRBE), gedragen door een tiental partners, waaronder Leefmilieu Brussel.Dit project moet de volgende drie grote uitdagingen aangaan:• de zichtbaarheid en representativiteit van de praktijken inzake het hergebruik van bouwcomponenten verhogen;• de hoeveelheid bouwelementen die in de circulaire economie kunnen worden hergebruikt, verhogen; • het hergebruik in de bouwpraktijken verankeren.Het hele project wordt onderverdeeld in 6 « work packages », verspreid over de partners.Leefmilieu Brussel zal, als projectpartner, met name voor de volgende opdrachten instaan:• het work package « Long term effects » waarvoor Leefmilieu Brussel verantwoordelijk is coördineren;• de eventuele reglementaire barrières onderscheiden die moeten worden opgeheven om het hergebruik te vergemakkelijken; • tools en goede praktijken inzake hergebruik, ontwikkeld tijdens het project, promoten.
Functie
Taken
Je zal instaan voor de uitvoering van de projectopdrachten, in samenwerking met de technische beheerder die wordt aangeworven voor het FCRBE-project en de projectbeheerders inzake circulaire economie in het gebouw van Leefmilieu Brussel.
Meer in het bijzonder :

 • Je bent verantwoordelijk voor de coördinatie van het work.package “Long term effects”.
 • Je stelt, in samenwerking met de partners van het project en je collega’s, een roadmap en aanbevelingen op voor de uitvoering van een ontwikkelingsstrategie voor een keten van hergebruik.
 • Je organiseert workshops met de stakeholders, afhankelijk van de noden van het project.
 • Je zorgt voor de uitwerking en de redactie van 3 brochures over hergebruik voor de professionelen uit de sector.
 • Je organiseert de algemene communicatie van het project in Leefmilieu Brussel.
 • Je bent verantwoordelijk voor de organisatie van het “slotevenement” dat voorzien is op het einde van het project (oktober 2021).
 • Je verzekert de reporting van het project en de administratieve follow-up met naleving van de eisen van het Interreg NWE-programma.
 • Je neemt in het algemeen deel aan het hele project door mee te werken aan de verschillende work packages, uitgevoerd door de andere partners.

Profiel
Diploma*
Master
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring
Minimaal 2 jaar ervaring iverdeeld over :

 • Projectbeheer;
 • De organisatie van professionele evenementen (bv. workshops).
 • Ervaring met het beheer van Europese projecten is een troef.

Technische competenties

 • Basiskennis van de circulaire economie m.b.t. de bouwsector.
 • Basiskennis van de sector en de uitdagingen voor de bouwsector in het Brussels Gewest.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Een deel van de taken wordt uitgevoerd in overleg met Europese actoren/overheden en vereist daarom dat je je zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier, in het Engels uitdrukt.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van bepaalde duur t/m 24 janvier 2022 met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?
Solliciteer uiterlijk op 04/12/2019 (CV en motivatiebrief).
 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”