Leefmilieu Brussel zoekt Beheerder·ster van milieuvergunningen - Thematiek geothermie (m/v/x) (Ref.: 2022-A9 )

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen, departement Vergunningen Water Veiligheid.

 

Functie

Je zal een strategie helpen uitbouwen voor de ontwikkeling van geothermische energie, met name door het opzetten van een juridisch kader.

Je begeleidt bedrijven en projectontwikkelaars die actief zijn op het gebied van geothermische energie, waterwinning en grondwaterwinning om te voldoen aan de molieuwetgeving en hierdoor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen.

Je bent verantwoordelijk voor de afgifte van milieuvergunningen voor geothermische installaties, grondwaterwinning en onttrekkingsinstallaties.

Deze administratieve vergunningen bevatten technische voorschriften waaraan een exploitant moet voldoen om te voorkomen dat zijn activiteit hinderlijk is of een gevaar vormt voor het milieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking.

In het kader van je verantwoordelijkheden op het gebied van het beheer van milieuvergunningen zal je mogelijk worden gevraagd om projecten te beheren zoals de opstelling van sectorale besluiten, uitwerken van beslissinsondersteunende instrumenten of formulieren, enz.

Taken

Luik Geothermische en/of grondwateropvang

 • Je werkt mee aan de ontwikkeling van een strategie voor de ontwikkeling van geothermische energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • Je draagt bij aan de totstandkoming van een wettelijk kader voor de exploitatie van geothermische systemen;
 • Je begeleidt bedrijven en projectontwikkelaars die actief zijn op het gebied van geothermische energie, waterwinning en grondwaterwinning om te voldoen aan de milieuwetgeving en hierdoor de bescherming van de volksgezondheid en het milieu te waarborgen

Luik Beheer van dossiers

 • Je levert milieuvergunningen af voor geothermische installaties, wateropvangbekkens en grondwateronttrekking, aangepast aan de kenmerken van het bedrijf en zijn omgeving, om de milieu-impact ervan aanvaardbaar te maken;
 • Je beoordeelt het effect van de vergunningsaanvraag op de milieu-, technische en stedenbouwkundige aspecten, alsmede op de indirecte effecten;
 • Je stelt de juiste exploitatievoorwaarden in.

 

Profiel

Diploma*: Master in Wetenschappen (een specialisatie in Geologie is een troef)

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring in Geowetenschappen of projectbeheer op een van de volgende gebieden: hydrogeologie, verontreinigde locaties en bodems, geotechniek, geothermische energie.

 

Kennis

 • Basiskennis van bodem- en grondwaterwetenschappen, hydrologie, bootechnieken en/of geothermische energie,
 • Capaciteit om te werken aan projecten waarbij meerdere actoren betrokken zijn,
 • Bekend met het stedelijk weefsel van Brussel,
 • Goede schrijfvaardigheid (synthese, vulgariseren, enz.),
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kunt Frans spreken,
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer met je cv en motivatiebrief.

De interviews zullen plaatsvinden gedurende de maand september.