Leefmilieu Brussel zoekt Business Process Analyst (m/v/x) (Ref. 2018-A44) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Business Process Analyst (m/v/x) (Ref. 2018-A44)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Solliciteren tot: 
13/01/2019

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Facilities en Bouwkundig Patrimonium, dienst ondersteuning interne processen.

Functie

De dienst Ondersteuning interne processen heeft de globale opdracht de operationele diensten te ondersteunen in de analyse van hun proces en te zorgen voor de opvolging van de IT-projecten die de verbetering van de werkstromen en de ontwikkeling van informaticatools mogelijk maken.

Een van deze verbeteringsprojecten, het programma AGORA voor de implementering van ECM (enterprise content management) via de software Alfresco in Leefmilieu Brussel, bestaat sinds 2012. Je functie zal grotendeels verband houden met de projecten van het AGORA-programma die worden gevolgd en beheerd door een stuurgroep waarvan je deel zal uitmaken. Je zal ook meewerken aan de projecten voor de implementatie van een softwareprogramma van Facility Management (Ultimo) in de logistieke diensten van Leefmilieu Brussel.

Taken:

 • Je voert doorgedreven analyses uit van de bestaande operationele procedures en je baseert je op de resultaten van deze analyses om actief deel te nemen aan de reflectie over de verbetering van deze procedures.
 • Je analyseert de behoeften die worden geformuleerd door de operationele diensten van de gebruikers en identificeert de “business requirements” om ze aan het team van de IT-ontwikkeling mee te delen.
 • Je coördineert deze analyses en de follow-up van de informatica-ontwikkeling samen met de betrokken operationele diensten.
 • Tijdens de implementeringsfases documenteer je de testschema's en betrokken processen. Je werkt mee aan de opleiding van de gebruikers.
 • Je neemt deel aan de verschillende projecten van informaticaontwikkeling, van de reorganisatie van de processen “beroepen” en van de logistieke diensten.
 • AGORA-programma:
  • Samen met de stuurgroep van de projecten identificeer je de verbeterpunten op het niveau van de processen, volg je het programma van de ontwikkelingsprojecten en verzeker je de dialoog met de interne en externe ontwikkelaars.
  • Als SPOC (Single Point of Contact) voor Leefmilieu Brussel en de externe firma van IT-consultants zorg je voor de budgettaire follow-up van de prestaties van de consultants en verzeker je de uitvoering van de overheidsopdrachten met het oog op de ontwikkeling van ECM.
  • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse opvolging en de coördinatie van de vergaderingen van de stuurgroep van de projecten
 • Ultimo-projecten: je bent het SPOC (Single Point of Contact) voor Leefmilieu Brussel en de externe firma van IT-consultants; je verzekert de uitvoering van de overheidsopdrachten voor consultancydiensten om de software te ontwikkelen en aan te passen aan de specifieke noden van Leefmilieu Brussel. Je zorgt voor de budgettaire follow-up van de prestaties van de consultants.

Profiel

Diploma*

Master, bij voorkeur in economie, handel of handelsingenieur-beleidsinformatica 

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring in het domein van process of business analyse

Technische competenties

 • Grondige kennis business process analyse
 • Goede kennis projectbeheer
 • Kennis van de missies en de waarden van Leefmilieu Brussel
 • Nederlandstalig of Franstalig met een goede kennis van de andere taal als werktaal

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 13/01/2019.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.