Leefmilieu Brussel zoekt Coördinator·trice van Europese dossiers (h/f/x) (2019-V40) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Coördinator·trice van Europese dossiers (h/f/x) (2019-V40)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
19/01/2020

Coördinator·trice van Europese dossiers (h/f/x) (2019-V40)

La société

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie.Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Functie

Je werkt in het Internationaal en juridisch departement, in een team dat instaat voor de interne coördinatie van de supragewestelijke activiteiten van Leefmilieu Brussel en de transversale supragewestelijke dossiers (European Green Deal, 8e EAP, EPR van de OESO, Environmental Implementation Review, Agenda 2030,…). Vanuit teamwork kan je ook worden gevraagd enkele bijkomende taken op te nemen in functie van je talenten en wensen.

Taken

 • Je raadpleegt je collega's en coördineert intern de bijdragen voor de supragewestelijke dossiers (voorbereiding van de interministeriële conferenties, Europese Raad, follow-up van het Europees semester, ...).
 • Je neemt deel aan het beheer van de transversale supragewestelijke dossiers in verband met de competenties van Leefmilieu Brussel (bv. Agenda 2030, EIR, ...) en ontwikkelt een transversale aanpak van verschillende uitdagingen en thema’s.
 • Je volgt voornamelijk het Europees milieubeleid en werkt mee aan de uitwerking van de standpunten van Leefmilieu Brussel en België in dit domein.
 • Je vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel in de supragewestelijke organisaties en verdedigt er haar belangen.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van interne coördinatietools (update van verdelingslijsten/lijsten van vertegenwoordigers van LB, inventaris van de EU-handelingen, invoering van een gestructureerd, gedeeld repertorium, procedures, richtlijnen, gegevensbanken, ...).
 • Je verspreidt gericht relevante informatie over de supragewestelijke actualiteit, de financieringsopportuniteiten, evenementen.

Profiel

Diploma*: Master in de politieke wetenschappen

Een specialisatie in internationale betrekkingen en/of een bijkomende master in Europese studies is een troef.

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve je gelijkgesteld diploma bij je kandidatuur te voegen.

Ervaring:

Ervaring op het gebied van het Europees beleid en/of coördinatie en/of beheer van projecten is een troef.

Technische competenties

 • Kennis van de institutionele structuur van België en de werking van de Europese instellingen.
 • Kennis van het besluitvormingsproces op internationaal en Europees niveau.
 • Goede schriftelijke en mondelinge vaardigheden in het Frans en Engels.
 • Goed begrip van teksten en conversaties in het Frans.
 • Goede beheersing van informaticatools MS Office (in het bijzonder PowerPoint, Excel).
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van Europese financieringsprogramma’s (bv. EFRO, LIFE,...) is een troef.

Compétences comportementales

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je analyseert informatie gericht en kritisch
 • .Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten
 • .Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven
 • .Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief ten laatste op 19/01/2020, met vermelding van het referentienummer 2019-V40, naar:

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.