Leefmilieu Brussel zoekt Communicatiemedewerker (h/f/x) (Réf. : 2019-B10) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Communicatiemedewerker (h/f/x) (Réf. : 2019-B10)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
24/01/2020

Communicatiemedewerker (h/f/x) (Réf. : 2019-B10)

Het bedrijf

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement Duurzame gebouwen - begeleiding van particulieren

Functie

Je zal aan de slag gaan in de afdeling  Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen. Uw opdracht moet de Brusselaars zo goed mogelijk informeren, stimuleren en begeleiden bij de renovatie van hun woning om de streefdoelen te verwezenlijken die het Gewest heeft vooropgesteld voor de beperking van de uitstoot van broeikasgassen - en van wie de residentiële woning een aanzienlijk deel (bijna 40 %) vertegenwoordigt.

Als communicatieverantwoordelijke sta je, alleen of in team, in voor de follow-up van de verschillende acties waaraan Leefmilieu Brussel deelneemt:

 • Milieufestival
 • Batibouw
 • Ecobouwers Opendeur
 • Mediacampagne over het klimaat
 • Promotiecampagne van de vereniging Homegrade en het  Informatiecentrum Gas Elektriciteit
 • Promotie Brusselse groene lening  (bannering, papieren pers, enz.)
 • Uitwerking van brochures
 • ...

Die follow-up omvat een operationeel deel (instaan voor de logistiek van een salon, de informatie verspreiden bij onze partners via de sociale netwerken of de website van LB, brugpersoon zijn voor de communicatieacties van onze partners, de impact van de ondernomen acties meten, enz.) en een administratief deel (bijv.: beheer van de subsidie van een partner, opstelling van een overheidsopdracht om een nieuwe visual te creëren)

Je adviseert, alleen of in team, de collega's van de afdeling Energie die hulp nodig hebben om hun thema’s bij de Brusselaars te promoten (analyse van hun noden, advies, denkoefening over het doelpubliek, de keuze van ondersteuning, opstelling van een communicatieplan, enz.). Tot slot werkt je regelmatig samen met het team van de communicatie van Leefmilieu Brussel.

Taken

Je staat in voor de follow-up van de communicatieacties rond particulieren:

Operationele follow-up:

 • Je coördineert de communicatieacties van Leefmilieu Brussel met die van de partners (synchronisatie van de respectievelijke communicatieplannen, weergeven van onze/hun acties op onze/hun ondersteunende tools)
 • Je staat in voor de logistieke coördinatie van een aantal externe evenementen (Salon van de mede-eigendom, Batibouw) of interne evenementen (Milieufestival, Week van de Energie, enz.)
 • Je staat in voor het beheer van het energieplatform (lenen van materiaal aan de verenigingen, update van de website)
 • Je ziet erop toe dat de thema's van het departement weerklank krijgen in de communicatietools van Leefmilieu Brussel (Mijn stad onze planeet, website van LB) en verzekert de regelmatige update ervan.
 • Je ziet toe op de redactionele kwaliteit van de verschillende communicatiemiddelen
 • Je meet de impact van de communicatieacties dankzij indicatoren die vooraf omschreven zijn
 • Tijdens de vergaderingen, overlegt je over de vordering van de projecten en deelt de nieuwigheden of eventuele moeilijkheden die opduiken
 • Je ondersteunt de collega’s van de afdeling Energie (EPB, premies, enz.) die hun thema bij de particulieren willen promoten:

 - Je analyseert hun behoeften en je verschaft advies (promotieacties) en informatie

-  Je helpt bij de redactie van communicatieplannen

Administratieve follow-up :

 • Je plant en anticipeert op de jaarlijkse hernieuwing van de subsidies overeenkomstig de procedure
 • Je redigeert de nota's, adviezen, besluiten met betrekking tot die subsidie ter attentie van de hiërarchie en ons voogdijkabinet
 • Je organiseert de analyse van het financiële rechtvaardigingsdossier
 • Je redigeert overheidsopdrachten op basis van de procedure (publicatie, termijnen, budget, enz.)
 • Je ziet toe op de goede uitvoering van die opdrachten (analyse van de deliverables, enz.)

Profiel

Diploma*: Bachelor bij voorkeur in de communicatie

* Si vous avez obtenu votre diplôme dans un pays en dehors du Benelux, vous pouvez participer à la sélection à condition que vous ayez obtenu une équivalence de diplôme délivrée par la Communauté française ou flamande. Veuillez annexer l’équivalence de diplôme à votre candidature.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met communicatie en media
 • Je hebt ervaring met projectbeheer
 • Ervaring met het animeren van werkgroepen en/of subsidiebeheer en/of overheidsopdrachten is een troef

Technische competenties

 • Je hebt interesse voor en/of kennis van duurzaam bouwen (duurzaam en milieuvriendelijk renoveren) en van rationeel energieverbruik
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans
 • Je hebt goede schrijfvaardigheden
 • Je hebt kennis van informaticatoepassingen,  Office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ...)
 • een kennis van het Brusselse gebouwenpark en de gewestelijke actoren die die actief zijn in de renovatie is een troef
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Offre

 • Een contract van onbepaalde duurEen voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vormingEen flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 24/01/2020 (CV en motivatiebrief).

https://bruxellesenvironnement.talentfinder.be/nl/vacature/43530/communicatiemedewerker-h-f-x--ref--2019-b10-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.