Leefmilieu Brussel zoekt Controleur der werken - Controleuse der werken (m/v/x) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Controleur der werken - Controleuse der werken (m/v/x)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
02/04/2020

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Bouwkundig patrimonium - Bos en natuur, departement Eco en Facility management.

 

Functie

 

Als controleur van de werken zorg je, onder de verantwoordelijkheid van de leidend ambtenaar van de werken, voor de controle op de naleving van de bepalingen en voorschriften van het bestek van het onderhoud en instandhouding van de technieken van het gebouw en de van kracht zijnde reglementeringen in het specifieke domein van de administratieve eenheid die betrokken is bij de werken van uiteenlopend belang.

Taken

Bestek

 • Je controleert de posten en de specificaties van het bijzonder bestek en stelt de meetstaten en borderellen op.
 • Je controleert of de technische bepalingen en normen worden nageleefd.
 • Je stelt verbeteringen voor de toekomstige bestekken voor en draagt bij tot het opstellen van de bestekken van de overheidsopdrachten, de technische beschrijving van de behoeften, het in concurrentie brengen, het analyseren van de gunningsverslagen en bestelbonnen.
 • Je bestelt de onderhouds-, controle- en aanpassingswerken.

Aanwezigheid op de werf

 • Je controleert de vooruitgang, het goede verloop en de uitvoering van de werken. Je neemt foto’s en scans ter plaatse en in real time.
 • Je controleert de afgesproken prijzen en uren van de werken, hergroepeert de bewijsstukken en neemt initiatief om problemen op te lossen.
 • Je beheert niet-conforme situaties, schade door vandalisme, fouten of andere. Je rapporteert de vaststellingen in een pv en verzekert een technische follow-up op het terrein.

Administratieve taken

 • Je bereidt de elementen voor die in het proces-verbaal van nalatigheid moeten worden vermeld.
 • Je meldt elk probleem, elke vraag aan de werfleider en/of leidende ambtenaar van de werf
 • Je controleert de voortgang van de werken samen met de aannemer op de werf, stelt een stand van zaken op (in het bijzonder op plan) en informeert de N+1 over de evolutie van de werken.
 • Je controleert de facturen vóór de betaling.
 • Je staat in voor telefonische contacten met de verschillende actoren.

Veiligheid

 • Je controleert de beveiliging en de signalisatie van de bouwplaats. Je sluit de werf af.
 • Je ziet toe op de inrichting van de werf en de uitvoering van de werkzaamheden volgens de regels van de kunst.
 • Je ziet toe op het naleven van de veiligheids- en milieurichtlijnen.

 

 

Profiel

 

Diploma*

Diploma secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

Je hebt minstens 1 jaar ervaring in de bouwsector en/of met toezicht op de werken en/of als werfleider.
Je bezit expertise in het algemeen onderhoud van gebouwen.

Technische competenties

 • Je hebt een grondige kennis van elektriciteit
 • Je hebt een goede kennis van loodgieterij
 • Je hebt kennis van overheidsopdrachten
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel
 • In het bezit zijn van het BA5-attest: veilig werken met elektriciteitsinstallaties (hoogspanningscabine) is een troef.
 • Een opleiding “veiligheid op de werven” hebben gevolgd is een troef.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Excel, Word, Outlook, software om eendraadschema's te tekenen (type QElectro Tech) is een troef.
 • Kennis van Brussel en de omgeving is een troef.
 • Je beschikt over een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 15/03/2020 (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.