Leefmilieu Brussel zoekt Data Scientist (m/v/x) (Ref. : 2020-M2) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Data Scientist (m/v/x) (Ref. : 2020-M2)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
12/04/2020

Data Scientist (m/v/x) (Ref. : 2020-M2)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je gaat aan de slag in het departement Evaluatie lucht klimaat energie van de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen.

Functie

Het departement Evaluatie lucht klimaat energie is verantwoordelijk voor de productie en verspreiding van referentiegegevens over energie, lucht en klimaat (emissies). Deze informatie wordt in het bijzonder gebruikt om het Geïntegreerde Lucht-Klimaat-Energiebeleid van het Gewest te sturen en te evalueren en om de Europese en internationale rapporteringsverplichtingen na te komen.

De opdrachten van het departement vereisen de inzameling en het beheer van een grote hoeveelheid gegevens en de ontwikkeling en het onderhoud van specifieke tools voor de verwerking en valorisering (verspreiding) van deze gegevens.

Taken

In deze context moeten de volgende taken worden uitgevoerd:

 • Je werkt mee aan de structurering van de gegevens(banken) die in het departement worden beheerd en dat in nauwe samenwerking met de projectleiders (emissie-inventarissen, energiebalans, gemeentelijke gegevens) en de referentiepersoon “gegevens” van het departement.
 • Je inventariseert de gegevensbronnen die beschikbaar zijn bij Leefmilieu Brussel in verband met de thema’s Energie/Emissies en identificeert de data die (mogelijk) nuttig zijn voor het departement.
 • Je evalueert de tools voor de verwerking van de data die in het departement worden gebruikt, meer bepaald op basis van de moeilijkheden waarmee de projectbeheerders werden geconfronteerd en je stelt verbeteringspistes voor.
 • Je stipt nieuwe problemen aan en reikt oplossingen aan.
 • Je bent de contactpersoon voor de cartografische projecten van het departement.
 • Je verzekert de link met het Cartocomité van Leefmilieu Brussel en neemt deel aan de vergaderingen van dit comité.

Profiel

Diploma*: Master bij voorkeur met wetenschappelijke oriëntatie

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met datawetenschap (productie en analyse van de gegevens) of/en beheer van gegevens.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van thema’s: energie, milieu en luchtkwaliteit
 • Je hebt een uitstekende beheersing van Excel
 • Je hebt informaticakennis: Office, gegevensanalysetools (Knime), geografische informatiesystemen (QGIS).
 • Kennis van de R-taal, Phyton en SQL vormen een echte troef.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 12/04/2020 (CV en motivatiebrief).

https://bruxellesenvironnement.talentfinder.be/nl/vacature/46160/data-scientist-h-f-x--ref--2020-m2-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.