Leefmilieu Brussel zoekt Diensthoofd - administratief dossierbeheerder·ster (m/v/x) (Ref.: 2019-B1) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Diensthoofd - administratief dossierbeheerder·ster (m/v/x) (Ref.: 2019-B1)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
18/02/2019

Diensthoofd - administratief dossierbeheerder·ster (m/v/x) (Ref.: 2019-B1)

Functie

De afdeling Inspectie, verontreinigde bodems en dierenwelzijn is onder meer verantwoordelijk voor de preventie en bestraffing van milieuovertredingen.

In de dienst Administratieve en budgettaire bijstand van het departement Juridische en administratieve bijstand heb je 2 opdrachten:

 • als diensthoofd begeleid je drie personen die de leden van de afdeling ondersteunen bij het vervullen van hun taken en je organiseert en verzekert het goede verloop van je dienst;

 

 • als administratief dossierbeheerder beheer je de dossiers rond verschillende thema’s, in het bijzonder de erkenningen van de laboratoria inzake leefmilieu en neem je deel aan het beheer van de dossiers van alternatieve administratieve geldboetes.

Taken

Als diensthoofd:

 • bepaal je de visie van de dienst, aansluitend op de visie van het departement;
 • begeleid en ondersteun je jouw team, in samenwerking met het departementshoofd, voor de goede uitvoering van de opdrachten, in het bijzonder op basis van de follow-up van de ingestelde indicatoren,
 • organiseer en plan je het werk van jouw dienst en verzeker je de kwaliteit van de diensten;
 • breng je regelmatig verslag uit bij je departementshoofd;
 • werk je mee aan het opstellen van de functiebeschrijvingen van jouw team;
 • neem je deel aan de evaluatie van de personeelsleden van jouw dienst.

Als administratief dossierbeheerder:

 • beheer je dossiers voor de erkenning van laboratoria inzake leefmilieu:  
  • Je analyseert de nieuwe aanvragen en de aanvragen tot wijziging van de lopende erkenningen.
  • Wanneer het aanvraagdossier volledig is stel je, na eventuele raadpleging van een technisch deskundige, een voorstel van besluit op voor de minister die bevoegd is voor leefmilieu en verzeker je de follow-up van het dossier bij het labo.
  • Je neemt deel aan externe vergaderingen als vertegenwoordiger van Leefmilieu Brussel.
  • Je bent ook de contactpersoon en deskundige voor de personen die een beroep moeten doen op een erkend labo en je neemt deel aan de versterking van de toegankelijkheid van de informatie (website, ...).
 • Je neemt deel aan het beheer van de dossiers rond alternatieve administratieve geldboetes door je collega’s administratief te ondersteunen.
 • Op basis van je waarnemingen en de taken die je uitvoert, stel je eventuele hulpmiddelen en procedures voor om het administratieve beheer optimaler te laten verlopen.

Profiel

 • Diploma* : Bachelor

* Kandidaten met een diploma van buiten de Benelux mogen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat ze voor hun diploma een gelijkwaardigheidserkenning van de Vlaamse of de Franse gemeenschap hebben ontvangen.

Vereiste ervaring 

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring met teammanagement/-coördinatie.
 • Ervaring in de juridische sector is een troef.

Technische kennis 

 • Je beheerst de informaticatools (OfficeSuite, …)
 • Je beschikt over goede communicatieve en redactionele vaardigheden en brengt correct verslag uit van de gegevens.
 • Je drukt je duidelijk en verstaanbaar uit in het Nederlands en/of Frans, je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je legt verbanden tussen diverse gegevens en brengt deze samen tot een coherent geheel, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, ook indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je gaat zelfstandig om met problemen, je zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit.
 • Je ondersteunt actief de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je erkent de kwaliteiten van de medewerkers, stimuleert hen in het nemen van initiatieven door hen verantwoordelijkheden toe te kennen en je eigen leiderschapsstijl aan hen aan te passen.
 • Je reageert resultaatgericht bij stresserende werksituaties, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je begeleidt medewerkers in hun groei en geeft gericht feedback aan medewerkers over hun functioneren (prestaties en ontwikkeling).
 • Je levert advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 17/02/2019 via onze site.

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

http://www.leefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.