Leefmilieu Brussel zoekt HR Partner

Betaalde job Voltijds
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR en Financiën , departement HR Partnerschap.

 

Functie

 

Leefmilieu Brussel is samengesteld uit een aantal operationele afdelingen m.b.t. de thematieken Energie, Milieuvergunningen, Inspectie, Groene Ruimten, enz. en meer ondersteunende afdelingen omtrent de thema’s HR, financiën en het beheer van het bouwkundig patrimonium (facility management).

De onderafdeling HR bestaat uit 3 departementen: Personeelsadministratie, Human Resources Management en HR Partnerschap.

Je werkt onder leiding van het departementshoofd HR Partnerschap en het afdelingshoofd HR en Financiën. Je bent actief betrokken bij de implementatie van de in 2018 uitgewerkte HR-strategie en waakt over de realisatie van de missies van Leefmilieu Brussel. Tegelijkertijd werk je een geprivilegieerd partnerschap uit met de afdelingen die je begeleidt.

Als adviseur van zowel de medewerkers als de managers van je klant-afdelingen, begeleid je hen in hun loopbaan en in de verwezenlijking van hun doelstellingen.

Taken

 • Je ontwikkelt partnerschapsrelaties die de transversaliteit en de samenwerking binnen Leefmilieu Brussel doen toenemen.
 • Je adviseert de managers en medewerkers van de afdelingen waarvan je de contactpersoon bent, treedt hierbij op als coach en baseert je op HR best practices.
 • Je draagt bij tot het welzijn van de medewerkers door een ethische en eerlijke behandeling van hun behoeften en vragen te verzekeren.
 • Je staat mee in voor het anticipatieve beheer van loopbanen en competenties (succession planning, identificatie van nieuwe behoeften inzake competenties, beroepen, enz.).
 • Je draagt bij aan de implementatie van de strategie die tot doel heeft het welzijn en de performantie van alle medewerkers van Leefmilieu Brussel te stimuleren door middel van autonomie en responsabilisering.
 • Je bent ambassadeur van aangereikte voorstellen ter verbetering van de goede werking van de klant-afdelingen en de eigen afdeling en koppelt deze terug aan de juiste personen.
 • Je verzekert de continuïteit van de dienstverlening door een back-uprol te vervullen en door bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van het departement en aan de verbetering van de HR-tools.

 

Profiel

 

Diploma*

Master in Human Resources, Business and Management, Menswetenschappen, Psychologie, Arbeidswetenschappen, Recht, Criminologie, enz.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring in een human resources domein.

 

Kennis

 • Goede kennis van het anticipatieve beheer van loopbanen en competenties, coaching, HR strategie, begeleiding van managementprofielen, employee life cycle (bedienden en arbeiders)
 • Kennis van de werking van een publieke structuur is een troef.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en fungeert als referentiepersoon.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 27/09/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/50119/hr-partner-m-v-x--re…