Leefmilieu Brussel zoekt https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/76987/manager-landschapsarchitect-e-m-v-x--ref-2022-a46-/

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050. Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen. Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

 

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, onderafdeling Beheer van groene ruimten.
De afdeling Groene ruimten van Leefmilieu Brussel heeft als opdracht de 400 ha van openbare parken en tuinen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te beheren.

 

 

Functie

Als manager landschapsarchitect ben je verantwoordelijk voor een geheel van groene ruimten waarvan Leefmilieu Brussel het beheer verzekert. Hiervoor begeleid je het onderhoud en de inrichting van verschillende groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, via de teams van tuiniers die je aanstuurt of via een typebestek voor onderhoud en inrichting dat via een overheidsopdracht wordt gegund. Je draagt bij tot een doeltreffende samenwerking tussen de tuiniers en de parkwachters.

Taken

Als manager landschapsarchitect·e:

 • Werk je in de onderafdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en het onderhoud van de westelijke parken die worden beheerd door Leefmilieu Brussel, binnen de afdeling Groene Ruimten
 • Ontwerp en/of beheer je de landschapsinrichtingen met het oog op de ontwikkeling van het Groene netwerk;
 • Kom je tussen in het beheer en het tuinbouwkundig onderhoud van de groene ruimten
 • Leid je een team van tuiniers die verantwoordelijk zijn voor het onderhoud van de groene ruimten;
 • Verzeker je de kwalitatieve follow-up voor de uitdagingen die zich stellen voor de groene ruimten of openbare ruimten (landschappelijke en functionele aspecten, uitrustingen, sociologische afstemming, respect voor de biodiversiteit,...);
 • Verzeker je de technische en administratieve follow-up van een opdracht voor het onderhoud van de groene ruimten in overeenstemming met de uitvoeringsregels van een overheidsopdracht;
 • Werk je mee aan de planning, de reporting en de verbeteringen die moeten worden aangebracht in het tuinbouwkundig beheer van de parken waarvoor je verantwoordelijk bent;
 • Draag je bij aan het imago van de administratie door mee te werken aan een gedifferentieerd beheer van de groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Definieer en/of beschrijf je de doelstellingen van het plan van aanleg/beheerplan;
 • Integreer je het plan van aanleg/beheerplan in de bestaande sociogeografische omgeving

 

Profiel

Diploma*

Master in landschapsarchitectuur.

Master in milieuwetenschappen of gelijkaardig met een specialisatie in landschapsarchitectuur.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring met het beheer van tuinbouwonderhoud.

Ervaring met teammanagement is een troef.

Ervaring in projectbeheer en overheidsopdrachten is een troef.

 

Kennis

 • Grondige kennis van planten en tuinbouwonderhoud.
 • Goede kennis van team management en overheidsopdrachten.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: Office, Excel, SIG, kennis van CAD/microstation is een troef
 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je kunt een team leiden en opvolgen.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 25/09/2022 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/76987/manager-landschapsar…