Leefmilieu Brussel zoekt HVAC-Ingenieur (m/v/x) (Ref. : 2018-A13) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt HVAC-Ingenieur (m/v/x) (Ref. : 2018-A13)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Solliciteren tot: 
15/01/2019

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, binnen het departement Verwarming en klimaatregeling EPB (Energie Prestatie van gebouwen).

Waarom solliciteren?

Vandaag is iedereen ervan overtuigd dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd om de gevolgen van de klimaatopwarming te beperken. In Brussel komt 70 % van de uitstoot van broeikasgassen van de gebouwen. In kader van deze functie krijgt je de unieke kans om een grote invloed uit te oefenen op de vermindering van het energieverbruik van het Brussels immobiliënpark.

Functie

De onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen) is verantwoordelijk voor de uitvoering van EPB-reglementeringen. Deze bevatten drie luiken:  EPB-certificatie,  EPB-werken en Technische inrichtingen.

Leefmilieu Brussel is op zoek naar een ingenieur die een technische ondersteuning kan aanbrengen inzake HVAC-installaties (Heating, Ventilation and Air-Conditioning). Eerst en vooral zal de rol van de HVAC-ingenieur erin bestaan de technische vragen van zowel interne als externe specialisten te beantwoorden. Vervolgens, zal de ingenieur deelnemen aan zowel de evolutie van de reglementeringen door middel van voorstellen alsook aan de ontwikkeling van de informaticatools ter ondersteuning van deze reglementeringen. Tenslotte, zal de ingenieur ook actief deelnemen aan de communicatie over de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling naar verschillende doelpublieken.

Taken

Als HVAC-ingenieur sta je in voor de volgende opdrachten:

 • Je verzekert een technische ondersteuning aan de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, alsook aan  de medewerkers van andere afdelingen van Leefmilieu Brussel:
  • Je ondersteunt  de departementen “EPB-werken” en “EPB-certificatie” betreffende de technische vragen i.v.m. de HAVC-installaties met betrekking tot de EPB-rekenmethode en -software.
  • Je ondersteunt de departementen  “Energiepremies” en “Begeleiding van de particulieren”  betreffende de technische vragen i.v.m. de HVAC-installaties.
  • Je staat in voor de follow-up van de “Reno”-strategie voor de zaken die de HVAC-installaties betreffen.
 • Je neemt deel aan de uitvoering en verbetering van de EPB-reglementeringen voor verwarming en klimaatregeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:
  • Je zorgt voor de omkadering van de opleidingen voor erkende professionelen in het kader van de EPB-reglementering voor verwarming en klimaatregeling: opstellen van leermiddelen, begeleiding van opleidingscentra en verwezenlijking van observatieopdrachten in deze opleidingscentra.
  • Je stelt de EPB-reglementeringen voor verwarming en klimaatregeling voor aan verschillende doelgroepen.
  • Je neemt deel aan de verbetering van deze reglementeringen en aan de redactie van de technische aspecten van de reglementaire teksten.
  • Je stelt het minimale onderhoudsprogramma van de verwarmings- en klimaatregelingssystemen op.

Diploma*

Burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring vereist i.v.m. de controle, het ontwerp, de installatie of het onderhoud van HVAC-installaties.

Technische competenties

 • Grondige kennis van het ontwerp en de werking van verwarmings- en  klimaatregelingssystemen, alsook van installaties voor de productie en distributie van sanitair warm water en ventilatiesystemen.
 • Een goede kennis van de EPB-reglementeringen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een troef.
 • Praktische ervaring met EPB-software is een troef.
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een troef.
 • U begrijpt teksten en conversaties in het Frans.

Gedragsgerichte competenties

 • Informatie analyseren en integreren vanuit diverse bronnen.
 • Beslissingen nemen en deze uitvoeren.
 • Helder communiceren, zowel mondeling als schriftelijk.
 • In team kunnen werken.
 • Adviseren in functie van de noden van de gesprekspartners.
 • Eigen inzichten, kennis en werkwijzen delen.
 • Zijn professionele kennis en vaardigheden voortdurend ontwikkelen.
 • Impact hebben, kunnen onderhandelen en tot een win-win situatie komen.
 • Servicegericht handelen naar klanten of gebruikers.
 • Integer handelen en de vertrouwelijkheid garanderen.
 • Resultaatgericht handelen en zijn objectieven behalen
 • Respect tonen voor anderen en voor de organisatie.

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief met vermelding van het referentienummer 2018-A13, naar:

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.