Leefmilieu Brussel zoekt Ingenieur expert – thematiek Energie (m/v/x) (Ref. 2023-IR3)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je gaat aan de slag in de afdeling Vergunningen en partnerschappen, onderafdeling Afval, stralingen en energie, dienst Energievergunningen.

 

De milieuvergunningen zijn administratieve vergunningen die technische bepalingen bevatten die de exploitant moet naleven zodat zijn activiteit geen hinder of gevaar vormt voor het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking.

 

De milieuvergunning is ook een tool voor het energiebeheer dankzij artikel 2 van de ordonnantie milieuvergunningen en het Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de energieaudit van de grote ondernemingen en de energieaudit van de milieuvergunning (BS: 27 december 2016). Dit besluit voorziet in de verwezenlijking van een energieaudit door een energieauditeur in het kader van de milieuvergunning indien de instelling wordt beschouwd als “grote energieverbruiker” of indien de onderneming beantwoordt aan de criteria van “grote onderneming”.

 

De milieuvergunning is ook een tool voor de verwezenlijking van het gewestelijk klimaatbeleid.

 

Functie

 

Taken

 • Je analyseert de inhoud van de uitgevoerde energieaudits conform de schema’s en methodologieën van de process-/gemengde/gebouwen audit die op de website van Leefmilieu Brussel ter beschikking worden gesteld.
 • Je zorgt ervoor dat de audits en de auditeurs de nodige kwaliteit behalen.
 • Je integreert de verplichte energiebesparing in de milieuvergunningen.
 • Je volgt de verwezenlijking van energiebesparingen op die voorzien zijn in de audits.
 • Je beheert de gegevens afkomstig van de audits: zoals de statistieken er uit afleiden, de resultaten intern of extern voorstellen en bijgevolg de te verzamelen gegevens aanpassen.

 

Expert

 • Je adviseert de medewerk·ster·s bij technische vragen over energie-efficiëntie om de analyse van de audits, de voortdurende verbetering van de methodologieën die ter beschikking staan van de professionelen en het antwoord op vragen van derden zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren.
 • Je geeft antwoorden op de technische vragen van de auditeurs i.v.m. de audits van de gebouwen (HVAC), de gemengde en processaudits.
 • Je past de processauditmethodologie toe zoals de identificatie van het energiegebruik (stroom), de activiteitenindicatoren en de berekeningen van de index van de verbetering van de energie-efficiëntie en de vermindering van CO2.
 • Je verzekert de technologische monitoring betreffende de energie-efficiëntie en de installaties die moeten worden gecontroleerd in het kader van de vergunningen.
 • Je integreert nieuwe technologieën/technieken in het kader van de milieuvergunningen en zorgt indien nodig ervoor om de informatie intern op een vereenvoudigde manier te verspreiden (vulgarisering).
 • Je neemt deel aan de uitvoering van het gewestelijk klimaatbeleid binnen de milieuvergunningen (Lucht-, Klimaat- en Energieplan).
 • Je helpt van de milieuvergunning een efficiënte tool te maken van het REG in de ingedeelde inrichtingen.
 • Je helpt om van de milieuvergunning een tool te maken die de invoering van koolstofvrije energieoplossingen in het BHG aanmoedigt.
 • Je neemt deel aan projecten (bv. het project binnen LB om de programma's te stroomlijnen die gericht zijn op de behoeften en eisen inzake energieprestaties en -efficiëntie van niet-residentiële gebouwen).
 • Je neemt deel aan technische werkgroepen om de uitwisseling van informatie met de energieafdeling te verzekeren.

 

 

 

Profiel

 

Diploma*: Ingenieur

 

 

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

 

Ervaring

 • Ervaring van 1 jaar in het domein energie of milieuvergunningen of projectbeheer.
 • Expertise op het vlak van energie-efficiëntie in het kader van energieaudits van de industriële, commerciële, ziekenhuis- of de tertiaire sector (HVAC) is een troef.

 

 

 

Kennis

 • Goede kennis van de energiebeheersprincipes.
 • Goede technische kennis van de installaties in verband met de productie en de levering van energie.
 • Een goede technische kennis in verband met hernieuwbare energie is een troef.
 • Goede beheersing van Microsoft Office (Windows, Word) en vooral van Excel.
 • Goede kennis van het Brussels Hoofdstedelijk gewest is een meerwaarde
 • Vertrouwd zijn met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel is een meerwaarde
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

 

 

Gedragscompetenties

 • Je kunt op een abstracte en globale manier denken en concepten vertalen in werkbare oplossingen.
 • Je stelt proactief objectieven, tekent actieplannen uit en schakelt daarbij de juiste middelen in, binnen de beschikbare tijd.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.
 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je doelstellingen.

 

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A111 Ir in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 20/06/2023 (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”