Leefmilieu Brussel zoekt Inspecteur gevaarlijke stoffen (m/v/x) (Ref. : 2019-V2) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Inspecteur gevaarlijke stoffen (m/v/x) (Ref. : 2019-V2)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
21/02/2019

Inspecteur gevaarlijke stoffen (m/v/x)

(Ref. : 2019-V2)

Context

Leefmilieu Brussel – BIM, de Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Functie

Als inspecteur houd je toezicht op de naleving van de milieuwetgeving in het BHG en meer in het bijzonder van de wetgeving van toepassing op Seveso-inrichtingen en de REACH-wetgeving.

Meer infos:

https://leefmilieu.brussels/themas/gezondheid-veiligheid/grote-industriele-installaties/seveso

https://leefmilieu.brussels/inspectie/de-inspectieplannen

Taken

 • Je voert al dan niet aangekondigd inspectiebezoeken uit in bedrijven om de installaties en het respect van de wetgeving te controleren
 • Je informeert en adviseert de bedrijven over de toepassing van de wetgeving
 • Je neemt in functie van de ernst van de overtredingen onmiddellijk bepaalde maatregelen, in overleg met de hiërarchie
 • Je analyseert documenten en technische rapporten
 • Je volgt de dossiers administratief op: je stelt een verslag op en trekt conclusies, op basis waarvan je vervolgens een brief en/of proces-verbaal opstelt
 • Je stelt je dossier voor en verdedigt dit in geval van beroep bij het Milieucollege op basis van een proces-verbaal dat je opgesteld hebt
 • Je neemt deel aan het beheer van dringende incidenten op het niveau van de afdeling
 • Je werkt mee aan beleidsvoorstellen op basis van je expertise en terreinervaring
 • Je neemt deel aan overlegcomités zoals het Forum Nationaal Reach en de samenwerkingscommissie Seveso-Helsinki, en verdedigt er het standpunt van Leefmilieu Brussel
 • Je werkt actief mee aan projecten zoals het opstellen van inspectietools, procedures, etc.
 • Je werkt samen met partners, zoals de inspecteurs van de FOD WASO, FOD Milieu, de gemeenten of politiezones, om de naleving van de wetgeving op het terrein te bevorderen en om informatie en kennis uit te wisselen
 • Je houdt je kennis op het vereiste niveau door deel te nemen aan studies en studiedagen
 • Je kan complexe regelgeving begrijpen, toepassen en verduidelijken voor niet-ingewijden
 • Je bezit kennis van de Reach en/of Seveso wetgeving
 • Je bent de referentiepersoon binnen de afdeling voor wat betreft de kennis van de wetgeving over Reach en gevaarlijke producten
 • Je bent de referentiepersoon binnen de afdeling voor wat betreft de Seveso-wetgeving

Profiel

 • Diploma*: Burgerlijk ingenieur of bio-ingenieur

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Vereiste ervaring: 

 • Je hebt minstens 1 jaar relevante ervaring in het domein Seveso of Reach en/of het uitvoeren van inspecties en controles of audits
 • Expertise in rapporteren, verstaan van complexe wetgeving is een echte troef

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van Reach en/of Seveso wetgeving en van de milieuwetgeving in het BHG (vnl. het Wetboek Inspectie en de ordonnantie Milieuvergunningen)
 •  Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Nederlands en het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Je beheerst de informaticatools: Office gebruik van Word, Excel, Powerpoint
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen diverse gegevens en brengt deze samen tot een coherent geheel, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, zelfs indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je levert advies aan je gesprekspartners en bouwt op basis van je expertise een vertrouwensrelatie met hen op.
 • Je deelt je kennis, inzichten en werkwijzen met anderen.
 • Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 • Je reageert resultaatgericht bij stresserende werksituaties, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je bouwt relaties en netwerken op met mensen binnen en buiten de organisatie, met gelijken en doorheen verschillende hiërarchische niveaus.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

Wij bieden

 • Een vervangingscontract (t.e.m. 31/03/2020)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief ten laatste op 20/02/2019, met vermelding van het referentienummer 2019-V2, naar:

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.