Leefmilieu Brussel zoekt Inspecteur·trice afvalstoffenbeheer (m/v/x) (Ref.: 2018-A39b)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Leefmilieu Brussel
Solliciteren tot

Inspecteur·trice afvalstoffenbeheer (m/v/x)(Ref.: 2018-A39b)Context Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie.Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Geïntegreerde controles.Functie Als inspecteur of inspectrice houd je toezicht op de naleving van de milieuwetgeving in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en meer in het bijzonder m.b.t. het beheer van afvalstoffen (productie, inzameling, overbrenging, verwerking, rapportering, analyse, uitgebreide producentenverantwoordelijkheid…van gevaarlijke en niet-gevaarlijke afvalstoffen).De taken bestaan uit:

 • Je voert inspectiebezoeken uit in bedrijven.
 • Je informeert de bedrijven over de toepassing van de wetgeving.
 • Je neemt maatregelen bij het vaststellen van overtredingen, in overleg met de hiërarchie.
 • Je analyseert documenten en technische rapporten.
 • Je stelt verslagen, brieven en processen-verbaal op.
 • Je werkt mee aan projecten i.v.m. inspectieprocedures, afvalstoffenbeleid, technische voorwaarden voor overheidsopdrachten,…. 
 • Je neemt deel aan (interregionale) overlegcomités.
 • Je werkt samen met partners, zoals de inspecteurs van andere gewesten, de gemeenten of politiezones.
 • Je volgt de evolutie van de Europese en de regionale wetgeving rond het afvalstoffenbeheer.
 • Je volgt de ontwikkelingen rond de circulaire economie en de effecten hiervan op het afvalstoffenbeheer.

ProfielDiploma*: master in de wetenschappen (chemie, fysica, biologie, geologie, geografie, industrieel ingenieur, wiskunde… )In het bezit van een rijbewijs BErvaring niet vereist *Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.Technische competenties

 • In staat om wetenschappelijke gegevens kritisch te analyseren en te begrijpen.
 • In staat om rapporten en wetgeving te begrijpen.
 • Vertrouwd met de missies en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Goede kennis van het Nederlands en het Frans.
 • Informaticakennis: gebruik van Word, Excel, PowerPoint.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste en duidelijke adviezen aan je gesprekspartners en geeft blijk van assertiviteit.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden. 
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid. 
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd ? Solliciteer ten laatste op 13/01/2020 via onze site (motivatiebrief en CV).http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspxhttp://www.leefmilieu.brusselsLeefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.  “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”