Leefmilieu Brussel zoekt Jurist·e - energiemarkten

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, Departement Planning lucht, klimaat, energie, en beleid van de energiemarkten.

 

Functie

 

Het Departement “Planning lucht, klimaat, energie en beleid van de energiemarkten” van Leefmilieu Brussel moet instaan voor de gewestelijke planning inzake lucht-klimaat-energie, binnen een geïntegreerde en bovengewestelijke strategische visie. Het beheert ook de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt. Het zorgt voor de omzetting van de Europese bepalingen in al deze domeinen, die de jongste maanden sterk wijzigden (of momenteel nog worden gewijzigd).

 

Je opdracht verloopt via de volgende krachtlijnen:

 • Je coördineert de operationele en juridische uitvoering van de ordonnanties inzake de gas- en elektriciteitsmarkten (besluiten, studies, beslissingen,...).
 • Je coördineert de juridische ontwikkelingen in verband met de energie die wordt geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen (in het bijzonder het besluit betreffende de promotie van groene elektriciteit), in overleg met de thematische experten.
 • Je organiseert het overleg over de energiemarkten, in Brussel (Raad van gebruikers van elektriciteit en gas) of op bovengewestelijk niveau (ENOVER - interfederaal overleg over energie).
 • Je neemt deel aan de juridische coördinatiegroep van Leefmilieu Brussel.
 • Je redigeert en volgt de overheidsopdrachten van het departement m.b.t. de juridische vraagstukken.
 • Je verleent juridische ondersteuning aan het Departement en de Afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen (in het bijzonder het juridisch toezicht, de herzieningen van het BWLKE- Brussels Wetboek van lucht, klimaat en energiebeheersing of de uitvoeringsbesluiten ervan).

 

Profiel

 

Diploma* : Master in de rechten

 

*Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring : Minstens 1 jaar professionele ervaring in lijn met de functie.

 

Kennis

 • Goede kennis van publiek recht.
 • Kennis van de missie en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.

 

 

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

 

Aanbod

 

 • Vervangingscontract met geschatte duurtijd van 1 jaar, met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar

 

Geïnteresseerd ?

Solliciteer ten laatste op 31/08/2020 (CV en motivatiebrief) via deze link: https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/49118/jurist-e--energiemarkten-m-v-x--ref-2020-v22-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”