Leefmilieu Brussel zoekt Jurist·e gespecialiseerd in mobiliteit (m/v/x) (Ref.: 2021-A4)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Jurist·e gespecialiseerd in mobiliteit (m/v/x) (Ref.: 2021-A4)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Functie

Je gaat aan de slag in het departement Duurzame mobiliteit van de afdeling Vergunningen en Partnerschappen. Dit departement is verantwoordelijk voor de ontwikkeling en uitvoering van de strategie om de impact van het verkeer op het leefmilieu en het klimaat te verminderen. Deze strategie omvat verschillende projecten en programma’s zoals de Lage-emissiezone (LEZ), de uitrol van laadinfrastructuur, de bedrijfsvervoerplannen en de Brussel’Air-premie. Sinds kort is het departement duurzame mobiliteit eveneens betrokken bij het concretiseren van het ‘SmartMove’-project (www.smartmove.brussels), dat als doel heeft een slimme kilometerheffing in te voeren. Dit project verloopt in nauwe samenwerking met andere gewestelijke administraties.

Leefmilieu Brussel zoekt een jurist·e om het departement Duurzame Mobiliteit te versterken. Hij·Zij zal instaan voor de juridische follow-up van de verschillende projecten beheerd door het departement. Hij·Zij zal juridische teksten opstellen die nodig zijn voor het opzetten van deze projecten in samenwerking met de deskundigen en projectleiders. Hij·Zij zal ondersteund worden door en team van ervaren juristen binnen Leefmilieu Brussel en deelt informatie met hen.

Taken

Als jurist·e gespecialiseerd in mobiliteit:

 • Je stelt wetteksten, nota’s en/of juridische advies op voor het SmartMove-project, de LEZ en de andere competenties die worden beheerd in het departement Duurzame mobiliteit.
 • In samenwerking met Brussel Fiscaliteit verzeker je het beheer van de beroepen in verband met de regelgeving i.v.m. SmartMove en de andere materies die door het departement wordt beheerd (LEZ,...).
 • Je volgt en actualiseert de jurisprudentie op het vlak van de regelgeving inzake de de milieu-impact van mobiliteit en zorgt voor de juridische coherentie en coördinatie (Europese regelgeving,…).
 • Je biedt juridische ondersteuning aan de deskundigen en projectbeheerders van het departement
 • Je volgt juridische studies op voor specifieke technisch-juridische vragen waarvoor het Leefmilieu Brussel niet over de expertise beschikt.
 • Je vertegenwoordigt het departement in de verschillende overlegvergaderingen voor juridische aspecten.

Algemeen

 • Je vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel binnen het "SmartMove"-project voor juridische aspecten
 • Je onderhoudt nauwe banden met alle leden van het departement Duurzame mobiliteit
 • Je verspreidt de identiteit en strategie van Leefmilieu Brussel (waarden, opdrachten, ... ).

Profiel

Diploma*: Master in de rechten

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minimaal 1 jaar ervaring met juridische dossierbeheer en/of het opstellen van wetteksten en juridische nota's.
 • Ervaring binnen het thema leefmilieu en mobiliteit is een pluspunt

 

Kennis

 • Je hebt een kennis van de milieuwetgevingen en/of publiekrecht en/of staats en/of administratief recht
 • Je hebt een echt belangstelling voor mobiliteit en luchtkwaliteit in Brussel
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Informaticakennis: Office Suite.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 02/05/2021 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/55065/juriste-specialise-e-dans-le-domaine-de-la-mobilite-h-f-x--ref--2021-a4-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”