Leefmilieu Brussel zoekt Jurist·e Lucht-Klimaat (m/v/x) (Ref. 2024-A17)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Plaats van tewerkstelling: Havenlaan 86C
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal aan de slag gaan in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Ondersteuning en coördinatie

 

Functie

 

 

Je zorgt voor de juridische coördinatie van de klimaat- en luchtgerelateerde dossiers, net als voor de operationele uitvoering van de wettelijke maatregelen met betrekking tot het systeem van handel in broeikasgasemissierechten (ETS) en biedt juridische ondersteuning bij de omzetting van de Europese teksten over energie, lucht en klimaat.

 

Je opdracht verloopt via de volgende krachtlijnen:

 • Je coördineert de operationele en juridische implementatie van de specifieke bepalingen inzake lucht en klimaat van het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing (BWLKE);
 • Je coördineert de juridische ontwikkelingen op het vlak van lucht- en klimaatvraagstukken (al dan niet geschillen), in goede afstemming met de thematische experts;
 • Je volgt het overleg met betrekking tot het ETS, zowel op intra-Brussels als op bovengewestelijk niveau (werkgroep van de Nationale Klimaatcommissie) en zorgt voor de follow-up van de Europese teksten inzake het ETS;
 • Je verleent juridische ondersteuning aan de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, bij de juridische follow-up van de omzetting van het Fit for 55-pakket, de herzieningen van de ordonnanties ‘energiemarkten’, van het BWLKE of hun uitvoeringsbesluiten;
 • Je neemt deel aan de coördinatiegroepen van Leefmilieu Brussel in verband met de gevolgde thema's.

 

Profiel

 

Diploma*

Master in de rechten

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Een relevante professionele ervaring als jurist·e in dossiers inzake milieu- of energierecht.

Deze ervaring kan in aanmerking genomen worden voor de berekening van de geldelijke anciënniteit.

 

Kennis

 • Goede kennis van de missies en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van het Engels is een troef.
 • Door de digitale transitie in onze samenleving en bij de overheidsdiensten zijn digitale vaardigheden essentieel geworden. Je bent in staat om digitale informatie en IT-hulpmiddelen te gebruiken en bent bereid om je digitale vaardigheden te ontwikkelen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Mogelijkheid tot meerdere dagen telewerk per week
 • Een salaris A101 in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is het mogelijk om diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige te laten erkennen in het kader van de geldelijke anciënniteit, ofwel op basis van het aantal jaren relevante professionele ervaring die tijdens de rekrutering aangetoond werden, ofwel op basis van een aanvraag tot erkenning van een professionele ervaring die in het bijzonder nuttig is voor de functie
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 09/07/2024 via onze site (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Solliciteer Nu