Leefmilieu Brussel zoekt Medewerker/-ster Stichting Zoniënwoud (m/v/x) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Medewerker/-ster Stichting Zoniënwoud (m/v/x)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Solliciteren tot: 
30/10/2019

 

 

Medewerker/-ster Stichting Zoniënwoud (m/v/x)

Context

In 1980 was er een overdracht van het bosbeheer van het nationale niveau naar de Gewesten. Voor het Zoniënwoud, dat werd beheerd door het Nationaal Bestuur Waters & Bossen, heeft deze hervorming ertoe geleid dat het beheer werd verdeeld tussen de drie Gewestelijke diensten voor bosbeheer. Bovendien werd in het kader van deze hervorming geen enkele coördinatiestructuur tussen de Gewesten voorzien.

Om hiervoor een oplossing te vinden, hebben de drie Gewesten beslist om een gemeenschappelijke visie voor het Zoniënwoud te ontwikkelen in de vorm van de Structuurvisie van het Zoniënwoud. De Gewesten blijven volledig bevoegd voor het beheer en de uitvoering van de initiatieven op hun respectievelijk grondgebied, maar de Structuurvisie ontwikkelt een gemeenschappelijk kader om de problemen die het Zoniënwoud bedreigen te bestrijden: de geluidsoverlast en lichtvervuiling, de infiltratie van afvalwater, de barrières die de uitwisselingen van fauna en recreatie beperken tussen de delen van het Zoniënwoud die door de verkeerswegen worden gescheiden (autowegen en spoorwegen).

Om de uitvoering van de Structuurvisie te coördineren, hebben de Gewestelijke overheden besloten de Stichting Zoniënwoud op te richten.

Opdracht

De Stichting Zoniënwoud heeft als opdracht:

1° de coördinatie van de uitvoering van de Structuurvisie (en de implementering ervan), met inbegrip van de participatie van het publiek en de aspecten in verband met de communicatie;

2° de technisch-inhoudelijke projectopvolging en het zoeken naar (co-)financiering;

3° de oprichting en het beheer van een onthaalcentrum voor het publiek;

4° de oprichting en het beheer van een documentatiecentrum over het Zoniënwoud.

Functie

Je bent de adjunct-directeur van de Stichting Zoniënwoud. Je voert de operationele opdrachten van de Stichting uit, die momenteel bestaat uit 2 personen. Je werkt samen met en ondersteunt de directeur bij de structurele ontplooiing van deze nieuwe organisatie.

Voornaamste taken:

 Je bereidt de acties voor, plant ze en voert ze uit.

 Je voert studies en voorbereidende onderzoeken uit over een ruime waaier van aspecten van de Stichting (marktonderzoeken, bestekken…).

 Je neemt deel aan de externe communicatie door teksten op te stellen en stelt afbeeldingen voor met het oog op een efficiënte communicatie via diverse kanalen (briefwisseling, pers, conversatie, presentatie, sociale media, website…) voor een Nederlandstalig, Franstalig en Engelstalig publiek.

 Je ondersteunt de ontwikkeling van beeldmateriaal (foto, video) dat zal worden gebruikt voor communicatie via diverse kanalen.

 Je ondersteunt de promotie- en communicatieactiviteiten (administratieve taken die nodig zijn voor de opstelling en uitvoering) en de lancering van nieuwe producten en diensten.

 Je staat garant voor het gebruik van een passende communicatiestijl bij alle mededelingen.

 Je bereidt de interne en externe activiteiten voor (uitnodiging, agenda, follow-up van de deelnemers…).

 Je zorgt voor de follow-up (reporting… van de interne en externe activiteiten: opstelling van een activiteitenverslag, een logboek of een verslag indien nodig.

 Je bent de eerstelijns contactpersoon voor vragen en geeft advies aan de personen die vragen stellen. Je bezorgt meer specifieke vragen aan de juiste contactpersoon.

Profiel

Diploma: Bachelor of gelijkwaardige ervaring1

Taalrol: Nederlands

Ervaring: Minstens 1 jaar ervaring vereist in één van de volgende domeinen:

 Beheer en follow-up van projecten met een technische, educatieve en/of toeristische inhoud.

 Interne of externe communicatie.

Technische competenties

 Kennis inzake de werking van projecten.

 Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van het Nederlands, het Frans en het Engels.

Je kan deze kennis van het Nederlands bewijzen door een SELOR-certificaat (artikel 12 of artikel 9§2, al.1 of artikel 7) of een gelijkwaardig certificaat of je verbindt je ertoe dit certificaat een jaar na de aanwerving te bekomen.

 Affiniteit met de uitdagingen van het Zoniënwoud en met meerdere actoren in en rond het Zoniënwoud (organisaties, lokale overheden, bezoekers…) en affiniteit met de politieke en culturele context die specifiek is voor een intergewestelijke samenwerking zijn troeven.

Gedragscompetenties

 Je analyseert de informatie gericht en kritisch.

 Je behandelt problemen autonoom en bent oplossingsgericht. Je bent polyvalent en hebt zin voor initiatief.

 Je drukt je zowel schriftelijk als mondeling op een duidelijke en verstaanbare manier uit.

 Je leidt vergaderingen in een meertalige context met een gediversifieerd publiek.

 Je werkt klantgericht.

 Je toont respect voor anderen en de organisatie.

     Je bent integer en kan omgaan met vertrouwelijke informatie.

 Je zet je in, streeft kwaliteit na en zet door.

Arbeidsvoorwaarden

 Contract van onbepaalde duur.

 Uurrooster: voltijds (38h/week).

 Bereid om prestaties uit te voeren ‘s avonds of in het weekend naargelang de behoeften van de functie.

 Barema: gebaseerd op de federale weddeschaal B3³.

    Er zal rekening worden gehouden met maximaal 6 jaar anciënniteit.

Voordelen

 Een tewerkstelling in een ecodynamische werkomgeving in het Zoniënwoud.

 35 dagen verlof per jaar (op voltijdse basis).

 Maaltijdcheques (€8).

 Abonnement openbaar vervoer.

 Een dienstfiets wordt ter beschikking gesteld.

 Flexibele werktijden.

Contactpersoon

Voor meer informatie over de functie en de procedure: Kristel Aerts – 02/775.77.38 – kaerts@leefmilieu.brussels.

Interesse?

Stuur uw CV en een motivatiebrief uiterlijk 30/10/2019 naar het volgende e-mailadres: kaerts@leefmilieu.brussels.

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.