Leefmilieu Brussel zoekt Milieuvergunningenbeheerder (m/v/x) (ref.2019-A12) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Milieuvergunningenbeheerder (m/v/x) (ref.2019-A12)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Havenlaan 86C - 1000 Brussel
Solliciteren tot: 
30/08/2019

Context

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Onze opdracht?

Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz.

Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en Partnerschappen.

Functie

Je levert milieuvergunningen af voor ondernemingen, werkplaatsen, opslagplaatsen, asbestverwijderingswerven, ...

Deze administratieve vergunningen bevatten technische bepalingen die een uitbater moet naleven opdat zijn activiteit geen hinder of gevaar voor het leefmilieu, de gezondheid of de veiligheid van de bevolking zou veroorzaken.

In Brussel zijn de werven voor asbestverwijdering onderworpen aan een milieuvergunning of een voorafgaande aangifte zodat men vooraf een zicht heeft op het ‘asbestrisico’ en er meer controle kan uitgevoerd worden op die ‘risicoactiviteit’ in een stad, waar elke werf zich steeds in de nabijheid van de bevolking bevindt. 

Je staat voornamelijk in voor Nederlandstalige dossiers, maar kunt ook ingezet worden bij het beheer van Franstalige dossiers.

Voornaamste taken:

 • Je levert milieuvergunningen af die aangepast zijn aan de eigenschappen van de onderneming en haar omgeving om haar milieu-impact aanvaardbaar te maken;

 • Je evalueert de impact van de vergunningsaanvraag op milieu-, technische en stedenbouwkundige aspecten alsook de onrechtstreekse gevolgen (mobiliteit, ...) ervan;

 • Je bepaalt de geschikte uitbatingsvoorwaarden.

  Specifieke taken: Je levert milieuvergunningen af voor de asbestverwijderingswerven en je neemt deel aan de uitbreiding en de uitvoering van het wettelijk kader Brudalex (Brussels besluit betreffende beheer van afvalstoffen), m.b.t bepaalde afvalstromen of het afvalstoffenbeheer.

Profiel

 

Diploma * : master in de wetenschappen, toegepaste wetenschappen of architectuur

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring is niet vereist; een eerste ervaring met het technische en administratieve beheer van milieuvergunningen is een troef.

Technische competenties

 • Kennis van Milieu

 • Informaticakennis: Microsoft Office (Windows, Word, Excel)

 • Troeven:

  • Goede kennis van het Frans als tweede taal
  • Specifieke kennis van de problematiek afval, asbest
  • Kennis van het Brussels,  Federaal of Europees institutioneel landschap of van het Brusselse stadsweefsel
  • Kennis van de bouwsector

 

 

Gedragscompetenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen. Je bent in staat om te werken met projecten waarbij verschillende partijen betrokken zijn.

 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.

 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowelmondeling als schriftelijk (synthese, vulgariseren,…). Je kunt goed overleggen en onderhandelen.

 • Je ontwikkelt voortdurend je professionele kennis en vaardigheden.

 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.

 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.

 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.

 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

  Wij bieden

 • Een contract van onbepaalde duur

 • Een voltijdse betrekking

 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken

 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)

 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)

 • Maaltijdcheques (8 €)

 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)

 • Een hospitalisatieverzekering

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets

 • Een permanente vorming

 • Een flexibele uurregeling

 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus

 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

  Geïnteresseerd ?

Solliciteer via onze site (CV en motivatiebrief).

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

http://www.leefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.  “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.