Leefmilieu Brussel zoekt Mobility Manager (m/v/x) (ref.2018-A24) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Mobility Manager (m/v/x) (ref.2018-A24)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Solliciteren tot: 
13/01/2019

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Facilities en Bouwkundig Patrimonium , departement Technische uitrustingen.

Functie

De opdracht van de Mobility manager bestaat uit 2 delen. Enerzijds een methodologie opstellen en uitvoeren die toelaat de compatibiliteit te garanderen van de beheermiddelen van de vloot van gemotoriseerde voertuigen en fietsen en van de uitrusting (wisselstukken, veiligheidsuitrusting,...) en alle aspecten van het beheer van de fleet in de ruimste zin van het woord coördineren (selectie, terbeschikkingstelling, gebruik, onderhoud, sensibilisering, tevredenheidsenquêtes en follow-upindicatoren). Anderzijds een mobiliteitsstrategie ontwikkelen die meer gericht is op een actieve/zachte mobiliteit voor alle personeelsleden (administratieve en terreinmedewerkers), in samenhang met het beleid van Leefmilieu Brussel en overeenkomstig de geldende wetgevingen.

 • Je houdt toezicht op de follow-up van de taken die worden uitgevoerd door de cel Mobiliteit: follow-up van de boetes, follow-up van de klachten, follow-up van het onderhoud van voertuigen en fietsen, follow-up van het beheer en de controles van de parking voor voertuigen en fietsen op T&T, follow-up van de logistiek (wisselstukken) van de fleet, link met mechanische werkplaats. Je volgt de ontwikkeling van de follow-upsoftware ‘Ultimo’ om zoveel mogelijk informatie over de mobiliteit te verzamelen.
 • Je ontwikkelt en begeleidt de procedures ter verbetering van het vlootmanagementsysteem zodat deze efficiënter en milieuvriendelijker wordt
 • Je volgt en ontwikkelt de prestatie-indicatoren van de professionele verplaatsingen.
 • Je helpt actief bij de voorbereiding van de bestekken voor de leveringen die worden opgesteld door de dienst Algemene aankopen en de dienst mobiele uitrusting.
 • Je coördineert het onderhoud van de fleet met de mechanische werkplaats en in samenwerking met de dienst Algemene aankopen en mobiele uitrusting voor de leasingvoertuigen en/of de tijdelijke huur van voertuigen.
 • Je stelt een nieuwe infrastructuur voor op de sites van de werknemers van LB om de actieve/zachte mobiliteit te vergemakkelijken na je analyse van de behoeften en het potentieel (bv. het opladen van de elektrische fietsen verbeteren, het aantal fietsparkings op het terrein verhogen, meer laadpalen voor elektrische voertuigen,...).
 • Je ontwikkelt en implementeert een beleid van zachte mobiliteit in samenhang met het bedrijfsvervoerplan (BVP), zowel voor de dienstverplaatsingen als voor het woon-werkverkeer van alle personeelsleden. Je verzamelt de informatie voor dit bedrijfsvervoerplan van LB en ontwikkelt ambitieuze doelstellingen.
 • Je stimuleert bij Leefmilieu Brussel de zachte mobiliteit voor dienstverplaatsingen en het woon-werkverkeer.
 • Je waakt over de veiligheidsaspecten van de mobiliteit en ontwikkelt preventieve maatregelen en veiligheidsvoorschriften.
 • Je coördineert en interpreteert de enquêtes bij onze administratieve en terreinmedewerkers over het gebruik van de fiets (vragen over de behoeften/verwachtingen, moeilijkheden).

Profiel

Diploma*

Master : Master in Logistiek en/of Mobility Management is een troef. 

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring verdeeld over de volgende domeinen:

 • Projectbeheer
 • Fleet- en/of logistiek beheer

Technische competenties

 • Goede kennis van de mobiliteitsuitdagingen.
 • Goede kennis van de fleetmarkt en meer bepaald de “groene” fleet (fietsen, elektrische voertuigen,...).
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Basiskennis van overheidsopdrachten - het opstellen van bestekken.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur.
 • Een voltijdse betrekking.
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 13/01/2019.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.