Leefmilieu Brussel zoekt Payroll medewerker·ster (m/v/x) (Ref. 2020-C13)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Payroll medewerker·ster (m/v/x) (Ref. 2020-C13)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling HR en Financiën, departement Personeelsadministratie.

Functie

Je werkt in het departement Personeelsadministratie van de afdeling HR en Financiën, bij de dienst Wedden en Begroting. Als Payroll medewerker·ster werk je mee aan het dagelijks beheer van de administratieve dossiers & het beheer van de bezoldigingen.

Taken

 • Je zorgt voor de voorbereiding van de verschillende attesten en het beheer van verschillende administratieve documenten.
 • Je voert de individuele en contractuele gegevens van de nieuwkomers en de DIMONA-aangifte correct in, binnen de vastgestelde termijn, in de loonsoftware.
 • Je bereidt de berekening van de verschillende premies en vergoedingen (weekend-, fietsvergoedingen, ...) correct voor.
 • Je verwerkt de aanvragen voor terugbetaling van het vervoer en bereidt de voorschotten op het vakantiegeld voor.
 • Je ondersteunt de dienst in drukke/onderbemande perioden door op te treden als back-up van de loonbeheerders.
 • Je klasseert de persoonlijke dossiers.

Profiel

Diploma*: Secundair onderwijs of in het bezit zijn van de instapkaart niveau C.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Minstens 1 jaar ervaring in payroll of HR beheer of/en in de boekhouding

Kennis

 • Je hebt een goede kennis van de Belgische sociale wetgeving.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je beheerst de informaticatools van MS Office
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 21/10/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/50961/collaborateur-trice-payroll-h-f-x--ref-2020-c13-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”