Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster inrichting openbare groene ruimten (m/v/x) (Ref.: 2019-V24) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster inrichting openbare groene ruimten (m/v/x) (Ref.: 2019-V24)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
03/08/2019

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene Ruimten, departement Projecten en Inrichtingen.

 

Functie

 

Als projectleider ben je verantwoordelijk voor inrichtingsprojecten van de openbare groene ruimten. Je beheert en coördineert complexe projecten, waar eventueel talrijke stedelijke actoren en diverse thema’s en functies van de groene ruimten bij betrokken zijn en waarbij burgerparticipatie een grote rol speelt. Je staat in voor de voorbereiding, de gunning en het beheer van de overheidsopdrachten voor diensten en werken. Je leidt ook de inrichtingswerven.

Taken

 • Je werkt in de onderafdeling die verantwoordelijk is voor de strategie voor de ontwikkeling en inrichting van de nieuwe openbare groene ruimten in de afdeling Groene ruimten;
 • Je beheert landschapsinrichtingen met het oog op de ontwikkeling van het Groene netwerk;
 • Je brengt je projecten tot een goed einde in samenwerking met de betrokken stedelijke actoren, ongeacht of het om institutionele of politieke actoren gaat of om actoren uit de verenigingssector;
 • Je integreert het geheel van stedelijke dimensies en beperkingen in de projecten en probeert de functies (ecosysteemdiensten) van de groene ruimten te maximaliseren;
 • Je gebruikt je technische competenties in de projecten waarvoor je rechtstreeks verantwoordelijk bent (eventueel met medewerkers) en/of in de projecten die worden geleid door andere verantwoordelijken die je ondersteunt;
 • Je stelt bestekken op, beheert de processen van de overheidsopdrachten voor diensten en werken en zorgt voor een technisch en administratief beheer van de opdrachten die door de begunstigden worden uitgevoerd;
 • Je leidt inrichtingswerven.
 • Je beheert projecten in beide talen. Je kan vlot communiceren in het Nederlands en in het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

Profiel

 

Diploma*

Master die verband houdt met de functie.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Minstens 3 jaar ervaring met projectbeheer in de architectuur, landschapsarchitectuur, inrichting van openbare groene ruimten en/of werfopvolging.

Technische competenties

 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (geografie, sociologie, instellingen, ...).
 • Kennis van overheidsopdrachten is een troef.
 • Je kunt je in het Frans zowel mondeling als schriftelijk vlot en duidelijk uitdrukken en informatie correct rapporteren.
 • Informaticakennis: Office Suite, SIG, CAD/microstation is een troef.
 • Beschikken over een rijbewijs B.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (7 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidpremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een MIVB- abonnement
 • Gratis woon-werkverkeer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer zo snel mogelijk met je CV en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.