Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Milieu Educatie - startbaanovereenkomst (m/v/x) (Ref. 2019-R9) (- 25 jaar) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Milieu Educatie - startbaanovereenkomst (m/v/x) (Ref. 2019-R9) (- 25 jaar)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
16/07/2019

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Kwaliteit van het leefmilieu, Circulaire economie en Duurzame stad, departement Milieu- en natuureducatie.

Functie

Het departement milieu-educatie heeft als doel het "eco-burgerschap" van de jongeren te ontwikkelen door middel van projecten in scholen, door een institutionele samenwerking met het onderwijs en door het milieubeheer van de onderwijsinstellingen. Het departement coördineert schoolprojecten en opleidingen voor leerkrachten en animatoren, de creatie en verspreiding van pedagogische tools, het beheer van de interactieve tentoonstelling BELEXPO en het beheer van de subsidies aan vzw's m.b.t. milieu educatie. Het departement neemt ook deel aan overleg met de onderwijsinstellingen. 
Je zorgt voor de opvolging van zij die de projecten inzake milieu-educatie uitvoeren, rond verschillende thema's zoals klimaat, energie, compost, voeding, biodiversiteit, afvalpreventie,… waar je als contactpersoon figureert voor de Nederlandstalige structuren. Je promoot projecten in samenwerking met je collega's en zorgt ervoor dat de scholen en verenigingen over de noodzakelijke instrumenten beschikken. 
Je bent actief op vlak van networking. Je geeft de nodige dynamiek aan het bestaande netwerk van diverse spelers op vlak van milieu educatie en zorgt voor de integratie van ons nederlandstalig educatief aanbod.
Samen met het team, tracht je ook de vooruitgang van de educatieve strategie te bevorden, o.a. op het vlak van gedragsverandering, versterking van de relaties tussen scholen en families via milieu educatie, het mobiliseren van jongeren en een multiculturele benadering.

Taken

 • Je beheert de subsidies die worden toegekend aan de Nederlandstalige verenigingen die actief zijn rond milieueducatie.
 • Je volgt projecten op rond milieu-educatie: ontwerp, overheidsopdracht, opvolging, “case studies”, evaluatie en bijsturing.
 • Je legt contacten met Nederlandstalige instellingen en vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel bij organisaties en andere overheden die actief zijn op het vlak van milieu-educatie zoals de Vlaamse Gemeenschapscommissie (VGC) en het departement Leefmilieu, Natuur en Energie (LNE) van de Vlaamse Overheid.
 • Je ontwikkelt valoriserings- en promotietools onder de vorm van newsletters, aankondigingen, uitnodigingen, projectverslagen, flyers, posts op Facebook…
 • Je helpt mee het Bubble netwerk (het netwerk van de Brusselse scholen die opkomen voor het milieu) te promoten, te dynamiseren en uit te breiden: activiteiten organiseren, contacten leggen, communicatie verzorgen, bijdragen aan het jaarlijkse Bubble Festival, etc.
 • Je werkt samen met de collega’s van je departement mee aan diverse acties in functie van de ministeriële noden en prioriteiten.

Wil je meer weten over de opdrachten van de dienst milieu- en natuureducatie ?

https://leefmilieu.brussels/school

https://www.bubble.brussels/?lang=nl

https://www.belexpo.brussels/nl

Profiel

Diploma*

Master in de menswetenschappen, bij voorkeur in één van volgende domeinen : sociologie of sociale psychologie, économie, politieke wetenschappen, pedagogie, of socio-culturele animatie.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Technische competenties

 • Je bezit kennis op het vlak van leefmilieu, milieueducatie en ecologisch gedrag.
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van de waarden en missies van Leefmilieu Brussel.
 • Informaticakennis: zeer goede kennis van MS Office (Word, Excel, Outlook, Powerpoint, ….)
 • Je bent ook bekend met sociale media: animatie Facebook, websites, ...
 •  

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een startbaanovereenkomst (toelatingsvoorwaarde: jonger dan 25 jaar zijn)
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling

​​Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 16/07/2019.
 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.