Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Onderzoek en ontwikkeling (m/v/x) (Ref.2018-A35) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Onderzoek en ontwikkeling (m/v/x) (Ref.2018-A35)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Kathleen Engwegen
human [dot] resources [at] leefmilieu [dot] brussels
Solliciteren tot: 
11/12/2018
Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene Ruimten, departement Evenementen ondersteuning en participatie.

Context

Leefmilieu Brussel op zoek naar een Projectbeheerder Onderzoek en ontwikkeling om de doelstellingen die gesteld worden in de regionale stadsvernieuwingsprogramma's te behalen (SVC : Stadsvernieuwingscontracten; waaronder de te creëren parken aan Weststation en het park van de kleine Zenne - Heyvaert wijk, Maximiliaanpark,...).

De nieuwe realiteiten van de samenleving die dagelijks worden ervaren in de groene ruimten (diversiteit, bevolkingsdichtheid, onveiligheid, dakloosheid, vuiligheid, drugsverslaving, migratieproblematiek,...) dwingen ons onze aanpak en praktijken aanzienlijk te laten evolueren, zowel op het vlak van de parkbewaking als op het vlak van de inrichting en het beheer. Het is bijgevolg nodig om enerzijds over up-to-date diagnoses te beschikken die de toekomstige uitdagingen in perspectief plaatsen en anderzijds praktijken voor te stellen die zijn afgestemd op de vaststellingen van de verschillende beroepen.

 

Functie

 

Als projectbeheerder Onderzoek en Ontwikkeling ben je belast met het identificeren, verzamelen, bestuderen en diagnosticeren van de brede waaier aan sociale fenomenen die in de groene ruimten worden waargenomen en die rechtstreeks verband houden met preventie, veiligheid, het veiligheidsgevoel, kansarmoede, welzijn en onthaal van alle gebruikers in de openbare ruimte.

In het kader van de overname van het beheer van een aantal nieuwe parken benader je ook de realiteit in de ruimte en de sociale context vanuit een sociologisch standpunt. Dit om te kunnen anticiperen op de ontwikkeling van een aanpak die is afgestemd op deze realiteit, zowel ten dienste van de ontwikkelaars, de beheerders als de parkwachters (voor de animatieactiviteiten en het creëren en onderhouden van banden met de doelgroepen en lokale actoren).

Je ontwikkelt vervolgens een theoretische visie die overeenstemt met de vastgestelde situaties. Deze visie moet leiden tot een aanpak met meer formele praktijken en werkmethoden om de vastgestelde doelen te bereiken, in overeenstemming met de realiteit op het terrein. Deze visie zal het ook mogelijk maken een grotere legitimiteit te verwerven en te beschikken over doorslaggevende argumenten om de keuzes in de ontwikkeling en de begeleiding van de projecten te verdedigen.

Je baseert je op terreinwerk en analyses, rekening houdend met het feit dat de meest getroffen sites zich dikwijls in stedelijke zones bevinden die bijzondere aandacht en specifieke ondersteuning vragen.

Een nauwkeurige, verfijnde en gerichte aanpak van de sociologische dimensie is nodig in de ontwikkeling van inrichtings-, beheer- en bewakingsprojecten om de sociale, milieu- en duurzaam beheerdoelstellingen te bereiken die door Leefmilieu Brussel worden gepromoot.

 

Taken

 • Je neemt deel aan de invoering, de follow-up en de ontwikkeling van de dynamieken van uitwisseling van informatie, sociaal overleg, participatie om concrete informatie van het terrein te verkrijgen. Je bent aanwezig op het terrein en staat rechtstreeks in contact met de doelgroepen, lokale actoren, levende krachten, actieve verenigingen, diensten van andere betrokken administraties,...
 • Naast het terrein verzamel je informatie op verschillende niveaus, in de literatuur, bij interne en externe contactpersonen en alle andere beschikbare bronnen. Deze verscheidene bronnen zullen je de mogelijkheid geven de sociale, economische, culturele en antropologische kenmerken alsook de behoeften, troeven, bedreigingen en bevoegdheden af te bakenen die moeten worden geïntegreerd in de veiligheids- en onthaalpraktijken in de groene ruimten.
 • Je verzamelt, bestudeert en diagnosticeert alle verzamelde informatie om dossiers op te stellen die het ontwerp van inrichtings- en beheerprojecten zullen ondersteunen, in nauw overleg met de ontwikkelaars, de beheerders en de parkwachters van de groene ruimten.
 • Je stelt nota’s, verslagen of andere documenten op die zullen toelaten de strategische visie te ontwikkelen en op te bouwen.
 • Je stelt statistieken op van de verschillende bestudeerde thema’s en draagt bij tot (de verbetering van) de prestatie-indicatoren.
 • Je verzorgd de administratieve follow-up die bij de toevertrouwde opdrachten hoort (organisatie van vergaderingen, werkgroepen, comités, opstellen van verslagen, follow-up van de overheidsopdrachten,...).

 

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur in de sociale wetenschappen, menswetenschappen, communicatie, public relations, management. 

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.
Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring in één van volgende domeinen :

Onderzoek, sociologie, communicatie, public relations, projectbeheer. 

 

 

Technische competenties

 • Grondige kennis van de socio-economische en culturele realiteit van de bewoners en de dynamieken van de wijken die bijzondere aandacht krijgen van de Brusselse overheid.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Informaticakennis: Word, Excel, Powerpoint, OneNote

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Uurregeling

Een flexibiliteit betreffende de uurregeling is vereist om tegemoet te komen aan de beschikbaarheden van de doelgroepen en betrokken partijen (werkuren kunnen soms s'avonds en/of in het weekend vallen).

 

Aanbod

 

 • Een voltijds contract dat afloopt bij de stopzetting van de regionale subsidies betreffende de Stadsvernieuwingscontracten (ongeveer 5 jaar)
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 11/12/2018.

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

 •  
 
 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.