Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Verontreinigde Bodems (m/v/x) (Ref.: 2021-A1)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Inspectie en verontreinigde bodems, departement Bodeminventaris en Transversale projecten.

 

Functie

Het departement Bodeminventaris en Transversale Projecten maakt deel uit van de Onderafdeling Bodem. Het departement is belast met de actualisering van de inventaris van de bodemtoestand, alsook ook met een aantal projecten zoals de communicatie die uitgaat vanuit de onderafdeling of de implementatie van financiële instrumenten in verband met het duurzaam beheer van verontreinigde bodems. Jouw rol er onder meer in bestaan om dergelijke projecten te beheren en de follow-up ervan te verzekeren volgen.

 

Je belangrijkste opdrachten:

 • Je zorgt voor het beheer van en het toezicht op het Brusselse mechanisme voor de publieke behandeling van bodemverontreiniging ;
 • Je beheert en controleert de Aankoopcentrales voor bodemonderzoek en bodemsaneringswerken ;
 • Je zorgt voor het ontwerp, de redactie en de publicatie van communicatieprojecten over verontreinigde bodems en bodemsanering;
 • Je verzekert het beheer van de bodempremies, zowel op technisch als op budgettair vlak, en draagt samen met jouw hiërarchie en collega's bij tot de ontwikkeling van de strategische visie over de uitvoering en de verbetering van deze premies;
 • Je plant, organiseert en verzekert de follow-up van de door de onderafdeling Bodem georganiseerde evenementen (seminars, colloquia, opleidingsdagen, enz.);
 • Je zorgt voor de follow-up van projecten ter verbetering van de interne werkprocedures (enquêtes bij interne of externe partners, benchmarking, enz.)

 

Profiel

Diploma* : master in de wetenschappen (geologie, geografie, scheikunde, industrieel ingenieur…) of andere master met een specialisatie in milieu

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

 • Minimum 1 jaar relevante ervaring vereist in lijn met de functie (ervaring m.b.t. bodemsanering, of beheer van projecten m.b.t. milieu of communicatiebeheer m.b.t. milieu)
 • Ervaring met het beheren van overheidsopdrachten is een troef.

Kennis

 • Grondige kennis van projectbeheer
 • Goede kennis van milieu en/of communicatie
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel
 • Informatica: Office Suite ((Word, Excel, One Note, Power Point), Internet
 • Je kunt je in het Frans vlot en duidelijk uitdrukken, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Troeven : basiskennis SQL databases, communicatietools, tools m.b.t. projectbeheer (bvb. RedMine), social media

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruiker·ster·s.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 28/02/2021 (cv en motivatiebrief) via https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/54074/gestionnaire-de-proj…

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”