Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Water (m/v/x) (Ref. 2018-A23) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster Water (m/v/x) (Ref. 2018-A23)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Kathleen Engwegen
human [dot] resources [at] leefmilieu [dot] brussels
Solliciteren tot: 
22/03/2019

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Vergunningen en partnerschappen, departement Water.

 

Functie

 

In het algemeen brengt het departement Water de verschillende opdrachten i.v.m. het geïntegreerd beheer van waterbronnen tot een goed einde (oppervlaktewater, grondwater, regenwater/overstromingen) en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water voor het Brussels Gewest via, in het bijzonder, de opstelling en uitvoering van het Waterbeheerplan (WBP).

 

In het kader van de uitvoering van het programma Blauw Netwerk van dit WBP is de dienst Hydrografisch netwerk, bestaande uit 8 personen, verantwoordelijk voor nieuwe inrichtingen van waterlopen en vijvers en de eventuele verbinding met het “Regennetwerk”. Het onderhoud van deze inrichtingen en de delen die nog niet werden heringericht gebeurt ook door deze dienst.

 

Daarnaast wordt het beheer van een aantal stadsparken overgedragen aan Leefmilieu Brussel. Deze overname zal bijdragen tot het ontwikkelen van groene ruimten met kwaliteitsvolle "water elementen" (vijvers, sloten, ...). In de toekomst zouden er nog bijkomende overnames van parken met een "water element" kunnen plaatsvinden.

 

In dit kader werft het departement Water een projectbeheerder aan om het team en de expertise te versterken.

 

De projectbeheerder zal instaan voor de planning, opvolging en uitvoering van de geplande projecten met betrekking tot de inrichting en infrastructuur van het hydrografisch netwerk.
 

Taken

 

 • Je neemt deel aan de identificatie, planning en organisatie van de nodige interventies op het hydrografisch netwerk.
 • Je past de principes van projectbeheer toe.
 • Je schrijft de technische inhoud van de overheidsopdrachten en verzekert de follow-up ervan (publicatie, analyse van de offertes, aanbesteding, ...).
 • Je volgt de studies op.
 • Je volgt de werkzaamheden op (als leidend ambtenaar):
 1. Administratieve follow-up (notulen, bekendmaking,...).
 2. Technische bemiddeling op de werf (tussen de administratie, de ondernemingen, de deskundigen, ...).
 3. Operationele follow-up.
 4. Follow-up van de rekeningen van de werf (controle van de vorderingsstaten, ...).
 5. Samenwerken met de werfleiders/controleurs der werken/werkopzichters (werkinstructies, besluitvorming,...).
 • Je ziet toe op de correcte uitvoering van de administratieve taken en het goede beheer van informatie en documenten die nodig zijn voor het volbrengen van de toevertrouwde opdrachten alsook op de goede communicatie tussen de verschillende partijen en uw hiërarchie ;
 • Je identificeert en signaleert eventuele problemen en stelt oplossingen voor ;
 • Je ziet toe op de correcte en regelmatige toepassing van planning-, beheers-, controle- en evaluatietools.

 

Profiel

 

Diploma*

Master in de wetenschappen of bouw (biologie, chemie, industrieel ingenieur, etc.).

 

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring met projectbeheer.
Operationele ervaring met beheer en opvolging van werven is een troef.
 

 

Technische competenties

 • Kennis van beheer en opvolging van werven is een troef.
 • Kennis van hydrografisch netwerk is een troef.
 • Kennis van het Brussels grondgebied en de institutionele werking.
 • Kennis van de waarden en missies van Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt teksten en conversaties in het Frans en spreekt Frans.
 • Informaticakennis: Microsoft Office: Word, Excel,...

 

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

 

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige.
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 22/03/2019.

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.