Leefmilieu Brussel zoekt Projectbeheerder·ster weginrichtingen (m/v/x) (Ref. 2020-A55)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal worden tewerkgesteld in het Departement Projecten en Inrichtingen van de Afdeling Groene ruimten.

 

Functie

 

Je bereidt dossiers rond de uitvoering van inrichtingen van de gewestelijke Groene Wandeling op gemeentelijke wegen voor in het kader van het Fonds Bikes in Brussels.

Het Fonds Bikes in Brussels wil de inspanningen voor de inrichting en uitrusting ten gunste van fietsers in en naar het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ondersteunen.

Taken

 • Je voert de voorbereidende contacten met de verschillende betrokken partijen (gemeentelijke diensten, verschillende gewestelijke organisaties, nutsbedrijven, diverse vertegenwoordigers,...).
 • Je voert de voorontwerpen en ontwerpen uit in overleg met de verschillende interne en externe betrokken partijen.
 • Je staat in voor de aanvragen en follow-up van de stedenbouwkundige vergunningen.
 • Je ontwerpt de verschillende technische plannen en beschrijvende en ramende meetstaten.
 • Je verzekert de dossiers van overheidsopdrachten voor werken.
 • Je zorgt voor de verschillende aanvragen en nodige vergunningen.
 • Je verzekert de follow-up van de werken en opleveringen.

 

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur landschapsarchitectuur, industrieel ingenieur, architectuur.

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve je gelijkgesteld diploma bij je kandidatuur te voegen.

Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring inzake de inrichting van openbare ruimten.

Technische competenties

 • Expertise in de technische inrichting van wegen en groene ruimten.
 • Goede kennis van inrichtingen voor fietsers en de zachte mobiliteit.
 • Goede kennis van duurzaam beheer van het regenwater.
 • Goede kennis van de werking van de Brusselse instellingen en overheidsopdrachten.
 • Kennis van plantkunde.
 • Kennis van patrimonium.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Informaticakennis: DAO - Microstation / diverse tekenprogramma’s/ Office.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je luistert actief en je begrijpt de boodschap van anderen.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

 

 

Aanbod

 

 • Een voltijds contract dat afloopt op het einde (geschatte duurtijd van ongeveer 3 jaar) van de financiering van het project door het Bikes in Brussels Fonds.
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 16/08/2020 (cv en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”