Leefmilieu brussel zoekt Projectingenieur - EPB Beleid (m/v/x) (Ref.:2019-IR1B) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu brussel zoekt Projectingenieur - EPB Beleid (m/v/x) (Ref.:2019-IR1B)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
29/09/2019

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen.

Functie

De onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen) heeft als opdracht een ambitieuze EPB-regelgeving uit te werken om de doelstellingen voor de toekomst te behalen. Hiertoe zorgt de onderafdeling voor de procedures, de rekenmethodes en de softwaretools die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering. Een aantal van deze opdrachten verlopen in coördinatie met de andere Gewesten.

In dat kader zal je werken aan de reglementering die van toepassing is bij bouwwerken en renovaties (reglementering “EPB-werkzaamheden”).

Taken

 • Je beheerst de EPB-rekenmethodes voor de residentiële en niet-residentiële gebouwen en beantwoordt de vragen van de studiebureaus (vragen om afwijkingen, gelijkstelling,...).
 • Je verduidelijkt de rekenmethode en de wetteksten via verschillende communicatiemiddelen en opleidingen aangepast aan diverse doelpublieken.
 • Je volgt de feedback op van het terrein en identificeert de eventueel ontoereikende elementen in de rekenmethode of in de toepassing van de reglementering en stelt verbeteringen voor.
 • Je analyseert de geldende regelgeving in de 3 gewesten, definieert de sterkten en zwakten van elke reglementering en doet voorstellen inzake vereenvoudiging en harmonisatie.
 • Je vertegenwoordigt Leefmilieu Brussel als EPB-expert in overlegvergaderingen met de vertegenwoordigers van de regering (adviseurs van de kabinetten), de Europese Commissie, de beroepsverenigingen, de vertegenwoordigers van andere overheden,..
 • Je zorgt voor de administratieve en budgettaire opvolging van overheidsopdrachten voor diensten.

Waarom solliciteren? Vandaag is iedereen ervan overtuigd dat de uitstoot van broeikasgassen moet worden verminderd om de gevolgen van de klimaatopwarming te beperken. In Brussel komt 70 % van de uitstoot van broeikasgassen van de gebouwen. In deze functie krijg je de unieke kans om een reële invloed uit te oefenen op de vermindering van het energieverbruik van het Brussels immobiliënpark.

ProfielDiploma*

Master in de ingenieurswetenschappen (bouwkunde, architectuur...)

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur. Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring op het gebied van de bouw (studiebureau, architectenbureau, EPB, etc.) of gelijkaardig.

Technische competenties

 • Een theoretische en praktische kennis van de bouwtechnieken (gebouwschil, luchtdichtheid, verwarmingsinstallaties, ventilatie, koeling, enz.) is een troef.
 • Een goede kennis en een goed begrip van het reglementaire kader van de EPB-reglementering is een pluspunt.
 • Praktische ervaring met de EPB-software is een troef.
 • Kennis van de wetgeving inzake overheidsopdrachten is een pluspunt.
 • Goede kennis van het Frans: een deel van de taken wordt uitgevoerd in overleg met het Waals gewest en daarom is het nodig om Frans te kunnen lezen en begrijpen.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je communiceert op een duidelijke en begrijpbare manier, zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer, uiterlijk op 29 september 2019, via de website (CV en sollicitatiebrief)

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.