Leefmilieu Brussel zoekt Projectleider·ster ruimtelijke ordening - groene ruimten (m/v/x) (ref.: 2021-A21)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten , onderafdeling Strategie en projecten.

 

Functie

De harmonieuze stedelijke ontwikkeling van het Brussels Gewest vereist een kwalitatieve ontwikkeling van de openbare ruimte en de groene ruimten. In dit opzicht moet LB nieuwe inrichtingen ontwikkelen of hieraan deelnemen in het kader van partnerschappen die meerdere instellingen verenigen (Beliris, gemeenten, gewestelijke instellingen ...). Rekening houdend met de dichtheid en verdichting van bepaalde stedelijke gebieden van het Gewest vertegenwoordigt de ontwikkeling van nieuwe parken en zo groen mogelijke openbare ruimten een steeds belangrijkere uitdaging.

Leefmilieu Brussel zoekt een persoon die deelneemt aan de reflectie over de (groene) inrichting van het Gewest en de ontwikkeling van strategische gewestelijke projecten.

 • Je verzekert de rol van projectleider·ster voor projecten van gewestelijke omvang en waarbij meerdere actoren betrokken zijn.
 • Je neemt actief deel aan de actualisering van de strategie van het gewestelijke Groene netwerk.

Taken

 • Je beheert een portefeuille van projecten van de oriëntatieschema’s tot de implementatie. Hiertoe coördineer je de thematische deskundigen (landschapsarchitecten, deskundigen inzake natuur/biodiversiteit, stadslandbouw, beheer ...) die deel uitmaken van het projectteam.
 • Je verzekert de rol van uniek contactpersoon - single point of contact (SPOC) - voor een of meerdere gewestelijke projecten waar strategische groene ruimten, die in uw projectportefeuille zijn opgenomen, bij betrokken zijn.
 • Je zorgt voor de naleving van de planning en de budgetten die bij de projecten horen en bespreekt dit met de projectsponsor.
 • Je wordt geacht het standpunt van Leefmilieu Brussel te verdedigen bij externe actoren (Perspective.brussels, Beliris, Urban.brussels, gemeenten ...).
 • Je raadpleegt actoren en organiseert participatieve workshops om de strategie van het Groene netwerk op te stellen.
 • Je zorgt voor de inclusie en naleving van de verschillende uitdagingen van de afdeling Groene ruimten (natuur, biodiversiteit, parken, speelpleinen ...) en voor de maximalisering van ecosysteemdiensten in het beleid van de afdeling/LB en dus van het Gewest.
 • Je maakt een kaart van deze uitdagingen.
 • Je evalueert de opportuniteiten voor de overname van het beheer van gemeentelijke en private groene ruimten ... om het multifunctionele Groene netwerk te vervolledigen. Je verzekert eventueel de administratieve follow-up van een dergelijke overname van beheer in samenwerking met de betrokken dienst.
 • Je bent in staat strategische uitdagingen te ontdekken in een complexe massa van informatie.
 • Je bent in staat om voorstellen te formuleren en ze te verdedigen.
 • Je oefent jouw opdracht uit in de afdeling Groene ruimten. Je voert de projecten uit in samenwerking met alle betrokken actoren in de afdeling Groene ruimten, de andere departementen van LB (water, architectuur ...) en de institutionele partners die als externe partijen aan de projecten deelnemen.

 

Profiel

Diploma*

Master op het gebied van milieu, architectuur of stedenbouw.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

 

Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring met stadsplanning en ervaring met projectbeheer.

 

Kennis

 • Grondige kennis van ecologie, gewestelijke strategische en wetgevende tools van stadsplanning (GSV/GBP/BWRO, GPDO, RPA/SRU/DWC ...).
 • Informaticakennis: Office, SIG, CAD/microstation.
 • Goede kennis van de instellingen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, follow-up van bestekken.
 • Kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Kennis van de tweede landstaal.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar gebruiker·ster·s of begunstigden.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen, voor de regelgeving en voor het leefmilieu.

 

 

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar (op basis van een voltijdse tewerkstelling)
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 17/09/2021 (cv en motivatiebrief) via onze website: https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/60463/projectleider-ster-r…