Leefmilieu Brussel zoekt Technisch administratief assistent.e (m/v/x) (Ref.: 2020-V24)

Betaalde job Deeltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Technisch-administratief assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2020-V24)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, lucht, klimaat en duurzame gebouwen, departement Energiepremies.

Functie

Sinds 1 januari 2012 verzekert het departement Energiepremies van Leefmilieu Brussel het beheer van de energiepremieaanvragen van het Brussels Gewest. Om de hem toevertrouwde verantwoordelijkheden tot een goed einde te brengen is dit departement op zoek naar een technisch-administratief assistent.

Taken

 • Je voert de technische informatie van de premieformulieren in.
 • Je analyseert de volledigheid van de dossiers en vraagt indien nodig bijkomende informatie.
 • Je berekent de bedragen van de premies die de aanvragers werkelijk krijgen.
 • Je brengt een beslissing uit over de activering van de betalingen.
 • Je neemt deel aan de ontwikkeling van de dossierbeheertools.
 • Je bent het aanspreekpunt voor je dossiers bij geschillen hierover.

Profiel

Diploma* Bachelor, bij voorkeur met een technische, wetenschappelijke of juridische oriëntatie.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

 • Je hebt minstens 1 jaar ervaring in het beheer van technische-administratieve dossiers.

Technische competenties

 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Informaticakennis: Word, Excel, Powerpoint, Access
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een halftijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 17/09/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/48716/assitante-technico-administratif-ve-h-f-x--ref--2020-v24-/

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”