Leefmilieu Brussel zoekt Technische assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2019-B9) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Technische assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2019-B9)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Onbepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
07/10/2019

Technische assistent·e (m/v/x) (Ref. : 2019-B9)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Functie

Je verzekert een actieve en constructieve samenwerking met het departementshoofd, de twee brigadechefs en de boswachters. Je ondersteunt de uitvoering van de beheerplannen van het Zoniënwoud en voor de andere bossen in beheer van het Departement Bos. Je onderhoudt op een constructieve en actieve manier de banden met de medewerkers en de externe partners ten einde op de hoogte te zijn van de evoluties binnen de bossector en je informeert het Departementshoofd hieromtrent.

Taken

 • Je vulgariseert het nieuwe beheerplan en informeert de interne en externe betrokken partijen.
 • Dankzij je expertise ondersteun je het departementshoofd indien nodig bij elke technische opdracht.
 • Je identificeert de beste terreinpraktijken in de brigades en in andere bosgebieden en legt ze ter goedkeuring voor aan de departementshoofden.
 • Je houdt de teams op de hoogte van deze weerhouden beste praktijken.
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het technisch gedeelte van bestekken. Je verfijnt en ontwikkelt bestaande bestekken.
 • Je onderhoudt een actieve samenwerking met de collega’s van jouw afdeling en de afdeling Groene ruimten.
 • Je verzekert de bos- en vitaliteitsinventarissen samen met de boswachters en de opvolging van de fauna-inventarissen (reeën, everzwijnen en andere).
 • Je ontvangt de analyse van de inventarisverslagen in samenwerking met de externe instanties (universiteiten).
 • Je zorgt voor de cartografie en informatica die nodig is voor de werking van het departement.
 • Je vertegenwoordigt het departement Bos op externe evenementen (beurzen, manifestaties, ...).

Profiel

Diploma*: Bachelor in landbouwkunde, richting bos/natuur

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

Ervaring

 • Je hebt minstens één jaar ervaring in administratief en technisch bosbeheer en /of natuurbeheer.

Technische competenties

 • Je hebt een goede informaticakennis: MS Office.
 • Je hebt een praktische kennis van Q-Gis
 • Je hebt goede redactionele en communicatieve vaardigheden.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit .
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je behandelt problemen zelfstandig en bent oplossingsgericht.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je handelt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Stuur uw CV en motivatiebrief ten laatste op 06/10/2019

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure,
op basis van de vereiste competenties.

“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.