Leefmilieu Brussel zoekt Voorraad en distributie manager (h/f/x) (Ref. 2019-B7) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Voorraad en distributie manager (h/f/x) (Ref. 2019-B7)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
21/05/2019

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

Je wordt tewerkgesteld in de afdeling Facilities en Bouwkundig patrimonium, departement Algemene aankopen. Je werkt op de technische site van Leefmilieu Brussel in Oudergem.

Functie

In het departement Algemene aankopen werkt de dienst Voorraad en distributie samen met de dienst Aankopen en bestellingen. De dienst Voorraad en distributie heeft als voornaamste opdracht het beheer van de aanvraag tot de levering, het beheer van de voorraden en inventarissen. De dienst bestaat uit twee magazijniers en twee chauffeurs-leveranciers.

Aangezien het departement Algemene aankopen van essentieel belang is voor de werking van Leefmilieu Brussel zijn je belangrijkste doelstellingen als manager van de dienst de tevredenheid van de klanten, de veiligheid, de continuïteit van de dienstverlening en de ecologische aanpak met het oog op een voortdurende verbetering.

Taken

Beheer van het magazijn:

 • Je bent de hoofdverantwoordelijke voor het beheer en de update van de gegevensbank “voorraad”:
 • invoer en follow-up van het voorraadbeheer;
 • de minimale en maximale hoeveelheden bepalen en anticiperen op nieuwe noodzakelijke bestellingen.
   
 • Je formuleert binnen de 48h klantgerichte antwoorden aan interne klanten.
 • Je werkt actief samen met de interne klanten om de distributie te optimaliseren.
 • Je geeft advies, commentaar en rapporteert regelmatig aan de hiërarchie.
 • Je neemt deel aan de verdeling van het materiaal aan nieuwkomers en recupereert het materieel van personeelsleden die het bedrijf verlaten.

Investeringsinventarissen:

 • Je houdt de investeringsinventaris up-to-date door als tussenpersoon op te treden tussen de gebruikers van de investeringen en het departement Boekhouding.
 • Je kent de inventarisnummers toe aan de investeringen en print barcodes af.
 • Je herinnert de verantwoordelijken van de inventaris regelmatig aan de procedure betreffende de registratie en declassering van de inventarissen.

Teammanagement:

 • Je analyseert de behoeften en bepaalt de prioriteiten van de taken en opdrachten van je team:
  • controle van de kwaliteit en kwantiteit van de ontvangen goederen en de goederen in voorraad;
  • definitie van de nodige hoeveelheden in de voorraden afhankelijk van de voorziene goederen en behoeften;
  • identificatie van de behoeften aan nieuwe bestellingen;
  • organisatie van de levering van de goederen aan de interne klanten;
  • fysieke organisatie van de voorraden.
    
 • Je controleert de uitvoering van het werk van het team en de naleving van de schriftelijke procedures.
 • Je zorgt voor de aanpassing en update van de werkprocedures en –instructies.
 • Je leeft de veiligheidsvoorschriften na en doet ze naleven door het team en voert indien nodig nieuwe veiligheidsvoorschriften in.
 • Indien nodig voer je dezelfde opdrachten uit als je teamleden: verplaatsing van ladingen met een vorklift, in de rekken plaatsen, invoeren in de gegevensbank, uitslag uit de voorraad, de voorraden rangschikken/schoonmaken, levering van de bestellingen aan de klanten.

 

ProfielDiploma*

Bachelor (bij voorkeur in een technische richting (economie, industrie,...))

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minimaal 1 jaar ervaring met logistiek management. 
Ervaring met teammanagement is een troef.
Ervaring met projectbeheer is een troef.

Technische competenties

 • Kennis van voorraadbeheer.
 • Een goede kennis van databanken is een troef.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.
 • Je drukt je, zowel mondeling als schriftelijk, op een duidelijke en verstaanbare manier uit in het Frans en brengt correct verslag uit over de gegevens.
 • Zeer goede kennis van de verwerking van gegevens in Excel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert informatie gericht en kritisch.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je kunt een team leiden en opvolgen.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 21/05/2019.

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.