Leefmilieu Brussel zoekt Waterbeheerder (m/v/x) (Ref.: 2019-V7) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussel zoekt Waterbeheerder (m/v/x) (Ref.: 2019-V7)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Bepaalde duur
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
22/04/2019

Waterbeheerder (m/v/x) (Ref.: 2019-V7)

Functie

Het departement Water voert de verschillende opdrachten voor het geïntegreerd beheer van de watervoorraden (oppervlaktewater, grondwater en regenwater/overstromingen) uit en is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Europese kaderrichtlijn Water voor het Brussels Gewest, in het bijzonder via de opstelling en uitvoering van het Waterbeheerplan (WBP).

In het kader van de uitvoering van het Blauwe Netwerk-programma van dit WBP is de dienst Hydrografisch netwerk, die uit 8 medewerkers bestaat, verantwoordelijk voor de verwezenlijking van nieuwe inrichtingen van waterlopen en vijvers.  Het onderhoud van deze inrichtingen en de nog niet heraangelegde delen komt deze dienst volledig toe.

Het is in dit kader dat het departement Water een beheerder van het hydrografisch netwerk aanwerft.

Taken

 • Je werkt mee aan de oplijsting, planning en organisatie van de nodige interventies op het hydrografisch netwerk voor het gewone onderhoud.
 • Je voert bezoeken op het terrein uit (waterlopen en vijvers) om problemen zo snel mogelijk vast te stellen (vervuiling, inbreuken,...) en de nodige acties te ondernemen.
 • Je werkt mee aan de planning van het onderhoud.
 • Je draagt actief bij tot het zoeken naar technische oplossingen voor problemen die aan de waterlopen en vijvers werden vastgesteld (inrichtingen of beheer).
 • Je werkt mee aan de procedure voor overheidsopdrachten van werken voor wat betreft de technische aspecten (opstelling) en verzekert de administratieve follow-up van de opdrachten.
 • Je controleert de inrichtings- en onderhoudswerken.
 • Je brengt regelmatig, en onmiddellijk in geval van problemen/wijzigingen, verslag uit bij de leidende ambtenaar.
 • Je voert de administratieve taken correct uit en zorgt voor de informatie en de documenten die nodig zijn voor een goede uitvoering van de toevertrouwde opdrachten, de goede communicatie met alle deelnemende partijen en je hiërarchie.

Profiel

Diploma*: Bachelor in de wetenschappen, landbouwkunde of bouw

*De kandidaten die over een diploma beschikken van buiten de Benelux, kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.

 • Je bent in het bezit van een rijbewijs B

Gewenste ervaring :

Ervaring met het beheer van de diversiteit of bouw of het hydrografisch netwerk is een troef.

Technische competenties

 • Je hebt een goede kennis van het beheer van de biodiversiteit of de bouw.
 • Kennis van het Brussels Gewest, zijn hydrografisch netwerk en zijn instellingen die actief zijn in het kader van water is een troef.
 • Je hebt een goede informaticakennis: MS Office (Word, Excel). 
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je kent de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragscompetenties

 • Je ondersteunt actief de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de goede verstandhouding tussen collega's.
 • Je neemt een flexibele houding aan bij veranderingen en past je aan veranderende omstandigheden en diverse situaties aan.
 • Je gaat zelfstandig om met problemen, je zoekt alternatieven en voert de oplossingen uit.
 • Je analyseert gegevens en informatie, identificeert de essentie, legt verbanden tussen oorzaak en gevolg en beoordeelt informatie kritisch.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, je respecteert de vertrouwelijkheid, je komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en je neemt je verantwoordelijkheid op voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

Wij bieden

 • Een vervangingscontract t.e.m. 30/11/2019
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een eco-dynamische werkomgeving met de mogelijkheid tot telewerken
 • Minimum 35 dagen verlof per jaar (bij voltijdse tewerkstelling)
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer ten laatste op 21/04/2019 via onze site.

http://jobs.leefmilieu.brussels/nl/index.aspx

http://www.leefmilieu.brussels

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

 

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.