Leefmilieu Brussel zoekt Woordvoerder en persverantwoordelijke (m/v/x) (Ref.:2019-A18)

Betaalde job Voltijds
Leefmilieu Brussel
Solliciteren tot

Woordvoerder en persverantwoordelijke (m/v/x) (Ref.: 2019-A18)
Bedrijfsdetails
Leefmilieu Brussel, de Administratie voor Leefmilieu en Energie.
Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit ). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.
Meer Info? www.leefmilieu.brussels
Als woordvoerder en persverantwoordelijke van Leefmilieu Brussel zal je deel uitmaken van de Onderafdeling Informatie. De Onderafdeling Informatie heeft als opdracht het ontwikkelen en coordineren van de globale communicatiestrategie naar verschillende soorten publiek van de administratie, de pers inbegrepen. De voornaamste doelstelling van de externe communicatieacties is het gedrag van de Brusselse burgers te veranderen naar een milieuvriendelijker gedrag.
Functie
Taken

 • Je beantwoordt de vragen van verschillende media of stelt hen interne gesprekpartners voor die de gestelde vragen kunnen beantwoorden.
 • Je bereidt op voorhand de interviews voor jezelf of de geïnterviewde persoon voor om duidelijke antwoorden te kunnen geven die overeenkomen met de strategie van het instituut.
 • In het kader van je relaties met de pers werk je mee aan de ontplooiing van de sociale media van Leefmilieu Brussel en beheer je met name het Twitter-account.
 • Je blijft op de hoogte van de verschillende dossiers die door de administratie worden behandeld en bereidt persdossiers voor de belangrijkste dossiers voor.
 • Je identificeert de onderwerpen waarover op een proactieve manier moet worden gecommuniceerd en ontwikkelt voor deze onderwerpen een communicatiestrategie met de pers.
 • Je werkt in het departement Communicatie mee aan de uitvoering van de communicatiestrategie.
 • Je werkt samen met de voogdijkabinetten om de coördinatie tussen de persrelaties van Leefmilieu Brussel en de kabinetten te verzekeren.

Profiel
Diploma*
Master communicatie, journalistiek, of sociale wetenschappen
* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld.
Ervaring

 • Relevante ervaring van min. 3 jaar vereist in een communicatiefunctie
 • Relevante ervaring als Woordvoerder en persverantwoordelijke is een troef.
 • In bepaalde omstandigheden zal een beschikbaarheid buiten de klassieke uurregeling nodig zijn.

Technische competenties

 • Goede kennis van de grote milieu-uitdagingen.
 • Goede kennis van de media en hun communicatieformats.
 • Goede kennis van de sociale media, met prioriteit Twitter.
 • Je communiceert mondeling en schriftelijk op een gestructureerde, efficiënte en assertieve wijze. Je voelt je op je gemak voor een camera.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je vloeiend in het Frans uitdrukken.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel
 • Informaticakennis: Office. Gebruik van de basistools van de voornaamste sociale netwerken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je legt verbanden tussen diverse gegevens en brengt deze samen tot een coherent geheel, bedenkt alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van de beschikbare informatie, zelfs indien onvolledig, en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je drukt je zowel mondeling als schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit en rapporteert gegevens correct.
 • Je deelt je kennis, inzichten en werkwijzen met anderen.
 • Je reageert resultaatgericht bij stresserende werksituaties, controleert je eigen emoties en gaat constructief om met kritiek.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.
 • Je zet je ten volle in voor het werk door steeds het beste van jezelf te geven, hoge kwaliteit na te streven en door te zetten, ook bij hindernissen.
 • Je toont respect voor anderen, hun ideeën en meningen, je aanvaardt procedures en instructies.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Een MIVB- abonnement
 • Een tussenkomst in het abonnement bij NMBS, De Lijn, TEC
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot kinderopvang in juli of augustus
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.

“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”