Leefmilieu Brussels zoekt Beheerder EPB-communicatie (m/v/x) (ref.: 2020-A6) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussels zoekt Beheerder EPB-communicatie (m/v/x) (ref.: 2020-A6)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
13/04/2020

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen, departement Communicatie duurzame gebouwen.

Functie
Taken

 

Je werkt mee aan de promotie en uitvoering van de reglementering betreffende de Energieprestaties van gebouwen (EPB), een ambitieuze reglementering die toelaat de doelstellingen te bereiken voor de vermindering van CO2-uitstoot van het Gewest via de renovatie van het vastgoedpark. De onderafdeling EPB bepaalt en bezorgt de toe te passen procedures en berekeningsmethodes en de tools en softwareprogramma’s die nodig zijn voor de uitvoering van de reglementeringen inzake het EPB-certificaat en de eisen die moeten worden nageleefd tijdens de bouw- en renovatiewerken.

Als beheerder van de communicatie gespecialiseerd in EPB gebruik je je talenten van redacteur, revisor en adviseur om, alleen of in team, je collega’s van de onderafdeling EPB de nodige hulp te verlenen om hun thema te promoten (analyse van hun behoeften, reflectie over de doelgroep, de keuze van drager, opstelling van een communicatieplan, redactie van informatiedocumenten,...).
Tot slot werk je regelmatig samen met de algemene communicatiediensten van Leefmilieu Brussel.

Je herleest en verbetert de documenten, voornamelijk gericht aan erkende professionelen om zo te komen tot een duidelijke communicatie via periodieke nieuwsberichten, infofiches, gidsen. Je beantwoordt de vragen en klachten van de professionelen (notarissen, vastgoedmakelaars, enz.) met als doel een duidelijke communicatie met deze doelgroep te verzekeren.
Meer info : https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb

 

 • Je ondersteunt de collega’s van de onderafdeling EPB die hun thema’s willen promoten bij particulieren en professionelen:
 • je analyseert hun behoeften en geeft advies (promotieacties) en informatie;
  • je helpt bij de redactie van communicatieplannen.
  • je helpt bij de redactie van communicatieplannen.
 • Je ziet toe op de redactionele en visuele kwaliteit van de verschillende communicatiemiddelen.
 • Je stelt informatiedocumenten op, gebaseerd op reglementaire en technische brondocumenten, en herwerkt de verschillende documenten om er een coherent geheel van te maken.
 • Je actualiseert en verzekert de kwaliteit van het EPB-luik van de website van Leefmilieu Brussel en anticipeert op het verouderen van documenten en teksten.
 • Je zorgt voor de redactie en verzending van de e-news naar de EPB-certificateurs en -adviseurs.
 • Je zorgt voor de update van het EPB-vademecum op basis van reglementaire evoluties die je worden meegedeeld.
 • Je staat in voor de follow-up van de externe aanvragen voor algemene informatie, eventueel met de steun van het departement Interne communicatie van Leefmilieu Brussel.
 • Je staat in voor de follow-up van de klachten van de particulieren door de klager een antwoord te geven, met een eventuele juridische of technische EPB ondersteuning, op basis van vastgelegde richtsnoeren.
 • Je werkt mee aan de uitwerking van de communicatiecampagne om de instemming van de particulieren met de regelgeving rond het EPB-certificaat te verkrijgen en de eigenaars ertoe aan te zetten de juiste werken te laten uitvoeren om de energieprestaties te verbeteren.
 • Je draagt bij tot de invoering van een kader voor een voortdurende samenwerking tussen de erkende professionelen en de administratie en in het bijzonder de invoering van een jaarlijks congres met de certificateurs.
 • Je stelt indien nodig kleine overheidsopdrachten op, rekening houdend met de procedure (publicatie, termijnen, budget,...) en zorgt voor de goede uitvoering van deze opdrachten (analyse van de resultaten,...).
 • Je meet de impact van de communicatieacties dankzij indicatoren die je vooraf hebt omschreven.
 • Je ontwikkelt en verduurzaamt de partnerschappen met de professionele sector (federaties in verband met de vastgoedsector,...).

Profiel

 

Diploma*

Master : bv. op het gebied van communicatie, informatie, industrieel ingenieur, architect,...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

Minstens 2 jaar ervaring vereist in één of meerdere van de volgende domeinen:

 

 • Duurzame gebouwen
 • Communicatie

 

Technische competenties

 • Je hebt kennis van de EPB-reglementering : https://leefmilieu.brussels/themas/gebouwen-en-energie/verplichtingen/de-energieprestatie-van-gebouwen-epb
 • Je hebt kennis van duurzaam bouwen (duurzaam en milieuvriendelijk renoveren) en het rationeel energiegebruik.
 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.
 • Je drukt je gemakkelijk in het Nederlands uit voor een publiek.
 • Je hebt goede redactionele vaardigheden en past je communicatie gemakkelijk aan een doelgroep (particulieren en professionelen) of een soort van communicatie (communicatiecampagne, e-news, persbericht) aan.
 • Kennis van het Brusselse gebouwenpark en de gewestelijke actoren die actief zijn in de renovatie is een troef.
 • Je hebt kennis van de opdrachten en waarden van Leefmilieu Brussel.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 13/04/2020 (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.