Leefmilieu Brussels zoekt Beheerder·ster Stadslandbouw (m/v/x) (Ref.2020-A44) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussels zoekt Beheerder·ster Stadslandbouw (m/v/x) (Ref.2020-A44)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussel
Solliciteren tot: 
19/04/2020

Bedrijfsdetails

 

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene ruimten, departement Natuur- en landbouwontwikkeling.

Functie

 

De stadslandbouw wordt erkend voor zijn ecosystemische diensten aan de stad: biodiversiteit, behoud van open en doorlatende ruimten, sociale en pedagogische rol, gunstige invloed op de gezondheid, valorisering van afval afkomstig van het stadsmetabolisme,... Het Gewest bevordert en ondersteunt de ontwikkeling van de verschillende vormen van stadslandbouwprojecten (al dan niet professioneel, in volle grond of in bakken,...) via de Good Food-strategie.

Je wordt tewerkgesteld in het departement “Natuur- en landbouwontwikkeling” om bij te dragen tot de transversale integratie van de stadslandbouw in het beleid van het Gewest: zowel op het gebied van milieu, stedenbouw als economie.

In dit kader zal je worden tewerkgesteld als:

 

 • projectleider·ster inzake stadslandbouw, verantwoordelijk voor de operationele ontwikkeling van projecten of productieve polen: gezinsmoestuinen, professionele of hybride projecten;
 • begeleider·ster-adviseur van projecten van institutionele of private beheerders (naast de Facilitator Standslandbouw);
 • één van de referentiepersonen van Leefmilieu Brussel op technisch en wettelijk niveau voor de ontwikkeling van de stadslandbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Taken

 

 • Je verzekert alle stappen voor de ontwikkeling van stadslandbouwprojecten die door Leefmilieu Brussel worden gedragen.
 • Je bent in staat om het team te coördineren via een participatief en constructief bestuur.
 • Je vertegenwoordigt en verdedigt de plaats van de stadslandbouw in de ruimtelijke planning en de stadsprojecten en verleent nuttig technisch advies aan de Brusselse administraties die betrokken zijn bij de ruimtelijke ordening.
 • Je draagt bij tot de opstelling van een Brussels ecologisch landbouwplan.
 • Je verleent technisch advies aan de private en institutionele projectbeheerders.
 • Je zorgt voor een netwerk van projectontwikkelaars en toekomstige beheerders van de sites.
 • Je treedt op als facilitator om de stadslandbouwprojecten te operationaliseren, in het bijzonder door ondersteuning te bieden bij de toegang tot productieplaatsen. In dit kader ga je actief op zoek naar nieuwe potentiële terreinen en breng je de onderhandelingen over de grond tot een goed einde.
 • Binnen Leefmilieu Brussel stem je de projecten voor de inrichting van groene ruimten af op de behoeften van de Good Food-strategie.

Profiel

 

Diploma*

Master, bij voorkeur in verband met het domein stadslandbouw.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

Minstens 3 jaar ervaring met projectbeheer en/of met duurzame landbouw/agro-ecologie.

Technische competenties

 • Grondige kennis van stadslandbouw, met inbegrip van de modellen waar burgers bij betrokken zijn.
 • Grondige kennis van het regelgevend kader van de stedelijke landbouw in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Grondige kennis van het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Brusselse actoren van de ruimtelijke ordening.
 • Goede kennis van onderhandelingstechnieken.
 • Kennis van economie en in het bijzonder de economische en financiële constructies die van toepassing zijn op landbouwbedrijven of gelijkgestelde activiteiten.
 • Kennis van het economisch- en landbouwbeleid.
 • Kennis van stedenbouw is een troef.
 • Kennis van landschappelijk ontwerp is een troef.
 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel
 • Je neemt deel aan vergaderingen in beide talen. Je communiceert vlot in het Nederlands en het Frans, zowel mondeling als schriftelijk.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je bouwt een netwerk van relaties uit en onderhoudt deze contacten.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.
 •  

Aanbod

 

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

 

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 19/04/2020 (CV en motivatiebrief).

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.