Leefmilieu Brussels zoekt Business Analyst EPB m/v/x (ref. 2020-A15b)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal aan de slag gaan in de afdeling Energie, Lucht, Klimaat en Duurzame gebouwen die de Renovatiestrategie heeft uitgestippeld. Deze strategie werd op 25 april 2019 goedgekeurd en beoogt de uitstoot van broeikasgassen en de milieu-impact van het bestaande gebouwenpark op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest drastisch te beperken.

Meer info: https://leefmilieu.brussels/news/voorstelling-van-de-renovatiestrategie-2030-2050-brussel

Functie

In dit verband zal je als Business Analyst in de onderafdeling EPB (Energieprestaties van gebouwen) actief zijn. Die is verantwoordelijk voor de uitvoering van een ambitieuze EPB-reglementering die toelaat de doelstellingen van morgen te bereiken. Daartoe bepaalt ze de eisen en voorziet ze in de toe te passen procedures en berekeningsmethodes en de tools en softwareprogramma's die nodig zijn voor de uitvoering van de EPB-reglementering.

Als Business Analyst identificeer en leid je de analyses van de projecten die de onderafdeling EPB toelaten te voldoen aan de digitale verwachtingen van de burgers, de erkende professionals en de administratieve medewerkers.

 • Je zorgt ervoor de vakprocessen in de onderafdeling EPB te begrijpen, de nodige veranderingen te identificeren om de bestaande tools onderling te delen en de uitwisseling van de gegevens tussen de applicaties te vergemakkelijken.
 • Je identificeert de behoeften en bepaalt de oplossingen die nuttig zijn om de problemen voor de beroepen op te lossen.
 • Je onderneemt de nodige acties om de prestaties van de organisatie te optimaliseren.
 • Je past moderne technieken toe in de sectoren van de innovatie en het creatieve design om te komen tot nieuwe innovatieve producten voor de organisatie en de burgers.
  • De dienstverlening van de onderafdeling EPB verbeteren.
  • Leefmilieu Brussel toelaten een proactieve gewestelijke speler te zijn.
  • De interne architectuur van de tools van de onderafdeling EPB verbeteren.
  • Het informatiebeheer verzekeren.
  • De innovatie bevorderen.

Concreet:

 • Je identificeert de behoeften inzake informatiebeheer, analyseert ze en zorgt ervoor dat de informatie wordt bewaard en gedeeld in de onderafdeling EPB en Leefmilieu Brussel.
 • Je begrijpt de beroepen van de EPB, begrijpt hun behoeften en plaatst ze in perspectief, in het bijzonder rekening houdend met de Brusselse institutionele context, de renovatiestrategie en de administratieve vereenvoudiging die moet worden doorgevoerd.
 • Je identificeert en vertaalt de behoeften van de onderafdeling EPB, de sector of burgers en hun gevolgen voor de organisatie door de opportuniteiten die de digitale en innovatieve technologieën bieden optimaal te benutten.
 • Je gebruikt je interpretatiecompetenties om de technische complexiteit en de complexiteit op het gebied van de beroepen op een bilaterale manier te vertalen. Je stelt de juiste en soms moeilijke vragen om het beroep te begrijpen waaraan je de gepaste informatie en weldoordachte aanbevelingen geeft.
 • Je stelt de bestekken op volgens de geïdentificeerde behoeften en volgt de uitvoering van deze opdrachten in samenwerking met de technische en/of administratieve medewerkers.

Profiel

Diploma*

Master : informatiebeheer, Master in de economie, handelsingenieur, industrieel ingenieur, handelswetenschappen, beleidsinformatica, enz.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring

Minstens 2 jaar met proces- of bedrijfsanalyse.

Kennis

 • Kennis van energieprestaties in de bouwsector.
 • Je behandelt dossiers en neemt actief deel aan de vergaderingen in de twee landstalen. Je kan je zowel schri􀁸elijk als mondeling gemakkelijk uitdrukken in het Frans.
 • BABOK® kent geen geheimen voor jou. Je hebt een goede kennis van Business Model Canvas, decision modelling, BPMN …
 • Je hebt kennis van de Design Thinking-benadering.
 • Je hebt ervaring of een opleiding gevolgd inzake modellering van gegevens, representatie van gegevensstromen.
 • Je bent in staat multidisciplinaire en complexe analyses van verschillende omvang te beheren met verschillende deelnemende partijen die je zal moeten mobiliseren.
 • Je hebt kennis van de methodologie inzake het gegevensbeheer of governance op dit gebied (CMI, COBIT & DMM,...).
 • Je hebt kennis van wijzigingsmanagement.
 • Je hebt een goed begrip van projectbeheer (PMI, PRINCE2, OpenPM2, Agile, …)

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 01/10/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/50241/business-analyst-peb…

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”