Leefmilieu Brussels zoekt Communicatiespecialist·e – Low Emission Zone en Luchtkwaliteit (m/v/x) (Ref.: 2020-M9)

Betaalde job Voltijds Bepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je zal tewerkgesteld worden op de Afdeling Vergunningen en Partnerschappen, Departement Duurzame mobiliteit, en de Afdeling Communicatie, algemene aankopen en Onthaal, Departement Com partners en projecten.

Functie

Om de luchtkwaliteit te verbeteren, is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 1 januari 2018 een Lage-emissiezone (LEZ, Low Emission Zone) geworden. De meest vervuilende auto's mogen het Gewest niet meer in. De invoering van de LEZ en de praktische organisatie ervan worden uitgevoerd in samenwerking met andere gewestelijke administraties. Leefmilieu Brussel is o.a. verantwoordelijk voor de informatie, sensibilisering en voorlichting van de bevolking.

We zoeken een communicatiespecialist·e (campagnes, website, sociale netwerken) voor de Lage-emissiezone en de luchtkwaliteit.

 • Je beheert de ontwikkeling en inhoud van de website www.lez.brussels in samenwerking met Brussel Fiscaliteit en zorgt voor de update van de website.
 • Je voert het communicatieplan over de LEZ uit voor het lopende jaar en stelt het communicatieplan voor 2021 op (ontwikkeling, mediaplan, beheer van de planning en het budget,...).
 • Je volgt en evalueert jouw LEZ-communicatiestrategie en stelt aanpassingen voor.
 • Je beantwoordt de vragen over de LEZ van de verschillende betrokken partijen: burgers, ondernemingen en brieft het call center van Leefmilieu Brussel.
 • Je ontwikkelt en onderhoudt partnerschappen voor de verspreiding van communicatietools bij verschillende actoren (overheden, mobiliteitsoperatoren, automobielsector, ondernemingen, toerismesector,...).
 • Je werkt nauw samen met de leden van de twee departementen en met de verschillende onderaannemers.
 • Je voert de ontwikkelings- en publicatiestrategie van de sociale media uit (Facebook, Twitter, Instagram).
 • Je verleent de nodige ondersteuning inzake communicatie rond de verschillende projecten (LEZ, verbod van diesel- en benzinevoertuigen,...).
 • Je plant en voert de communicatieacties rond de luchtkwaliteit uit.
 • Je ontwikkelt de inhoud van de verschillende websites van Leefmilieu Brussel (https://leefmilieu.brussels/ ; https://luchtkwaliteit.brussels/ , enz.) en de nieuwsberichten in samenwerking met de thematische verantwoordelijken van de luchtkwaliteit (in het bijzonder het labo luchtkwaliteit)

Profiel

Diploma* : master communicatie of gelijkwaardig met een specialisatie in communicatie

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.

Ervaring niet vereist

Kennis

 • Zeer goede redactionele vaardigheden (structuur, spelling, stijl, enz.).
 • Interesse voor het thema “luchtkwaliteit” en de uitdagingen op het vlak van stadsmobiliteit in Brussel.
 • Informaticavaardigheden: kennis van de tools voor het beheer van websites (CMS) en sociale netwerken, Word, Excel, PowerPoint.
 • Je begrijpt gesprekken en teksten in het Frans en kunt Frans spreken.
 • Kennis van procedures m.b.t. overheidsopdrachten is een troef.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je kunt vlot in team werken en draagt bij tot de goede verstandhouding tussen collega’s.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een vervangingscontract met de mogelijkheid om in een aanwervingsreserve te worden opgenomen voor contracten van onbepaalde duur van hetzelfde niveau
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie
 • 35 dagen verlof per jaar

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 12/08/2020 (cv en motivatiebrief).

https://jobs.leefmilieu.brussels/nl/vacature/49155/specialiste-communication--zone-de-basses-emissions-lez-et-qualite-de-l-air-h-f-x--ref-2020-m9-/

 

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties. “Omdat diversiteit in onze natuur zit…”