Leefmilieu Brussels zoekt Digital security Projectmanager (h/f/x) (Réf.: 2018-A49)

Betaalde job Voltijds Onbepaalde duur
Brussel
Solliciteren tot

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel is de tweetalige milieu- en energie administratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Wij staan in voor een brede waaier aan activiteiten op het vlak van leefmilieu met als opdracht te streven naar meer levenskwaliteit voor alle Brusselaars. Om de klimaatuitdagingen het hoofd te bieden, willen wij een faciliterende rol spelen in de transitie van het Brussels Gewest naar een koolstofarme samenleving tegen 2050.

Ons doel is om de directe en indirecte uitstoot van broeikasgassen te verminderen, de gevolgen van klimaatverandering te beperken en alle mogelijke vormen van milieuoverlast terug te dringen.

Dankzij de inzet van onze medewerker·ster·s, onze gedeelde waarden (Respect – Innovatie – Verantwoordelijkheid) en onze transversale aanpak inzake leefmilieu, zijn wij als organisatie in staat om ons aan te passen aan de huidige en toekomstige uitdagingen en onze langetermijnvisie te realiseren.

Je werkt voor de Algemene Directie bij de dienst Digitale transformatie die als doel heeft van Leefmilieu Brussel een open, toegankelijke, innovatieve en klantgerichte administratie te maken dankzij een eenvoudige, directe en « automatisch digitale » dienstverlening.

Functie

Je gaat aan de slag in de splinternieuwe dienst Digitale transformatie en werkt mee aan de opbouw ervan. De digitale transformatie is gebaseerd op de technologische expertise van het departement IT. Je helpt de organisatie om de juiste digitale aanpak te vinden voor haarzelf en haar diensten. Je leidt de projecten die Leefmilieu Brussel toelaten de digitale verwachtingen van de burgers naar onze organisatie toe in te lossen. Je werkt aan meerdere facetten van de transformatie, in het bijzonder de governance en analyse van gegevens, de digitale cultuur van Leefmilieu Brussel en de technologische benadering die moet worden overwogen. Je bent verantwoordelijk voor de informatiebeveiliging.

Van zodra je in dienst treedt, zal je verantwoordelijk zijn voor de volgende zaken:

 • Je bent betrokken bij het informatiebeheer.
 • Je bent de operationele contactpersoon voor de Data Protection Officer.
 • Je leidt het beheer van de risico’s, de definitie, implementering en maatregelen. Je leidt het project voor de omschrijving en implementering van het veiligheidsplan van de organisatie en baseert je benadering op de ISO 27 000-normen.
 • Je neemt deel aan de informatieveiligheidsgroep.
 • Je lanceert een project voor de harmonisering van legalisaties op alle burger- en interne portalen.

Je taken en opdrachten zijn gevarieerd en beperken zich niet tot de veiligheidsdossiers. Je staat in voor meerdere dossiers om de volgende doelstellingen te bereiken.

 • De dienstverlening van Leefmilieu Brussel verbeteren.
 • De innovatie bevorderen.
 • Leefmilieu Brussel toelaten een proactieve gewestelijke speler te zijn.
 • De interne organisatie verbeteren.
 • Het informatiebeheer verzekeren.

In het raam van transversale projecten: in samenwerking met je opdrachtgever leid je de projecten van begin tot einde en verzorg je de communicatie rond deze projecten. Concreet:

 • Je plant het project en bepaalt de verschillende uitvoeringsfasen.
 • Je beheerst en controleert de parameters m.b.t. de duur, het budget, het gebruik van hulpbronnen (arbeidskrachten, financiële middelen) en de kwaliteit van het eindresultaat.
 • Je stelt ook een werkgroep samen en zorgt voor de nodige aanstellingen.
 • Je komt tussen in kritieke situaties. Je bent verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Profiel
Diploma*

Master inzake informatiebeheer, master economie, handelsingenieur, industrieel ingenieur, handelswetenschappen, beleidsinformatica, ...

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.
Ervaring

minstens 3 jaar ervaring met projectbeheer op het vlak van IT.

Ervaring met of opleiding in de methodologie rond change management of gegevensbeheer of informatie-governance (ITIL, CISA, COBIT & DMM) zijn een troef.

Technische competenties

 • Je behandelt dossiers en neemt actief deel aan de vergaderingen in de twee landstalen. Je kan je zowel schriftelijk als mondeling gemakkelijk uitdrukken in het Frans.
 • Je hebt ervaring en een grondige kennis van projectbeheer (PMI, PRINCE2, OpenPM2, Agile, …).
 • Je bent in staat een grondige analyse van wetteksten inzake veiligheid te maken.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.
 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.
 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.
 • Je begeleidt en ondersteunt anderen en functioneert als aanspreekpunt.
 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.
 • Je hebt impact en kunt onderhandelen om tot een win-win situatie te komen.
 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.
 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.
 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.
 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur
 • Een voltijdse betrekking
 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met de mogelijkheid tot telewerken
 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)
 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige
 • Maaltijdcheques (8 €)
 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)
 • Een permanente vorming
 • Een flexibele uurregeling
 • Een hospitalisatieverzekering
 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer
 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets
 • 35 dagen verlof per jaar
 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer met CV en motivatiebrief.

Leefmilieu Brussel garandeert een objectieve selectieprocedure, op basis van de vereiste competenties.
“Omdat diversiteit in onze natuur zit…”