Leefmilieu Brussels zoekt Landschapsarchitect-beheerder (m/v/x) (Ref. 2020-A26) | Bond Beter Leefmilieu

U bent hier

Leefmilieu Brussels zoekt Landschapsarchitect-beheerder (m/v/x) (Ref. 2020-A26)

Geplaatst door
Dienst Selectie
Voltijds
Betaalde job
Brussels
Solliciteren tot: 
25/03/2020

Landschapsarchitect-beheerder (m/v/x) (Ref. 2020-A26)

Bedrijfsdetails

Leefmilieu Brussel, de tweetalige Administratie voor Leefmilieu en Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onze opdracht? Studie, toezicht en beheer van lucht, water, bodem, afval, lawaai en natuur (groene ruimten en biodiversiteit). Maar we hebben ook de opdracht om milieuvergunningen af te leveren, erover te waken dat ze worden nageleefd, didactische projecten in Brusselse scholen uit te werken en te ondersteunen, deel te nemen aan vergaderingen en onderhandelingen op Belgisch en internationaal niveau, enz. Kortom, Leefmilieu Brussel ontwikkelt een brede waaier activiteiten in het domein van het ecologische beleid en de banden met gezondheid en milieu.

U zal tewerkgesteld worden op de afdeling Groene Ruimten, departement Beheer groene ruimten zone Oost.

Functie

De harmonieuze stedelijke ontwikkeling van het Brussels Gewest vereist een kwalitatieve ontwikkeling van de openbare ruimten en de groene ruimten. Leefmilieu Brussel beheert in het Brussels Gewest meer dan 450 ha aan parken en openbare ruimten en 1.640 ha aan bossen. Van een aantal groene ruimten werd het beheer overgenomen, waaronder de oude hippodroom van Bosvoorde die in een eerste fase een aanzienlijk deel van de opdracht zal vertegenwoordigen.

De functie zal o.a. het opnieuw beheren van een groot deel van deze groene ruimten betreffen. Ze zal een evolutief karakter hebben. In een eerste fase zal het gaan om bij te dragen tot de ontwikkeling en uitvoering van inrichtingsprojecten van de groene ruimten in een complex reglementair kader. Het beheer en onderhoud van de hippodroom zal effectief zijn vanaf de indiensttreding.

Met de uitvoering van projecten en hun voltooiing zal de functie vervolgens geleidelijk evolueren naar de rol van manager-beheerder van de groene ruimten. In dit kader beheer je een of meerdere groene ruimten die tot de bevoegdheden van Leefmilieu Brussel behoren. Hiervoor begeleid je het onderhoud en de inrichting van diverse groene ruimten die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelegen zijn, ofwel via teams van tuiniers die je mobiliseert of leidt, ofwel via een bijzonder bestek voor het onderhoud en de inrichting dat via een overheidsopdracht wordt geplaatst. Je draagt bij aan een doeltreffende samenwerking tussen de tuiniers en de parkwachters.

De site van de oude hippodroom van Bosvoorde zal diverse functies hebben (golf, recreatieve activiteiten, evenementen, bosmuseum,...). Een groot deel van de opdracht betreft uitwisselingen, de coördinatie en het beheer van de samenwerkingsverbanden rond de groene ruimte.

Taken

Als manager-beheerder van groene ruimten - landschapsarchitect:

 • Werk je in de onderafdeling die verantwoordelijk is voor het beheer en onderhoud van de centrale parken die door Leefmilieu Brussel worden beheerd in de afdeling Groene ruimten.

 • Bevorder je een harmonieuze ontwikkeling van de functies, van het natuurlijk milieu en de milieugebonden aspecten.

 • Coördineer je de actoren en communiceer je zowel met het publiek als met de interne en externe professionelen.

 • Ontwerp en/of beheer je de landschappelijke inrichtingen met het oog op de ontwikkeling van het groene netwerk.

 • Volg je de diverse aspecten van een EFRO-project.

 • Voer je een nauwgezet projectbeheer (projectcontract en -team, risicobeheer, beheer van de planning en de vervaldata,...).

 • Evolueer je in een beperkt begrotingskader en verzeker je het begrotingstraject van de projecten waarvoor je verantwoordelijk bent.

 • Stuur je projecten aan voor de inrichting van groene ruimten die op reglementair gebied complex zijn (beschermde site, Natura 2000-gebied, milieugebonden aspecten,...)

 • Stel je bestekken op, beheer je de processen van de overheidsopdrachten voor diensten en werken en zorg je voor een technisch en administratief beheer van de opdrachten die door de begunstigden worden uitgevoerd.

 • Zorg je voor het beheer en onderhoud van de groene ruimten.

 • Leid je of mobiliseer je een team van tuiniers in samenwerking met het sectorhoofd dat verantwoordelijk is voor het onderhoud van de groene ruimten.

 • Je verzekert een kwalitatieve follow-up voor de uitdagingen die zich stellen voor de groene ruimten of openbare ruimten (landschappelijke en functionele aspecten, uitrustingen, sociologische afstemming, respect voor de biodiversiteit,...);

 • Je verzekert de technische en administratieve follow-up van een opdracht voor het onderhoud van de groene ruimten in overeenstemming met de uitvoeringsregels van een overheidsopdracht.

 • Je draagt bij tot de programmering, reporting en verbeteringen die moeten worden aangebracht aan het beheer van het/de park(en) waarvoor je verantwoordelijk bent.

 • Je definieert en/of beschrijft de doelstellingen van het plan van aanleg/beheerplan.

 • Je integreert het plan van aanleg/beheerplan in de bestaande sociogeografische omgeving (analyse van de milieuomstandigheden van de site (geografische situatie, vegetatie, natuur en bodem), analyse van de sociale aspecten van de site, analyse van de sociale beperkingen die verband houden met de site.

 • Je draagt bij tot het imago van de administratie door mee te werken aan een gedifferentieerd beheer van de groene ruimten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Profiel
Diploma*

Master, bij voorkeur in landschapsarchitectuur.
Master in milieuwetenschappen en milieubeheer, architectuur, stedenbouw en ruimtelijke ordening, geografie, ecologie, plantkunde of gelijkaardig.
Master Industrieel ingenieur - Landbouwkunde.

* Kandidaten die hun diploma hebben behaald in een land buiten de Benelux kunnen aan de selectie deelnemen op voorwaarde dat hun diploma door de Vlaamse of Franse Gemeenschap werd gelijkgesteld. Gelieve de erkenning van je diploma toe te voegen aan je kandidatuur.Ervaring

Minstens 1 jaar ervaring met projectbeheer van landschappen of gelijkaardig.
Ervaring op het gebied van groene ruimten is een troef.

Technische competenties

 • Kennis van de EFRO-projecten.

 • Kennis van de stedenbouwkundige reglementering.

 • Kennis inzake overheidsopdrachten.

 • Goede redactionele vaardigheden.

 • Grondige kennis van bomen.

 • Goede botanische kennis.

 • Kennis van het beheer van het bomenerfgoed en van de regeneratie van beboste gebieden/bossen.

 • Kennis van de natuur, milieus en habitats.

 • Kennis van ludieke inrichtingen is een troef.

 • Kennis van de opdrachten en de waarden van Leefmilieu Brussel.

 • Je begrijpt teksten en gesprekken in het Frans en kan je in het Frans uitdrukken.

 • In het bezit zijn van een rijbewijs B is een troef.

 • Informaticakennis: CAO – DAO (microstation), qGis, Excel, Outlook, Internet.

Gedragsgerichte competenties

 • Je analyseert en integreert informatie vanuit diverse bronnen.

 • Je neemt beslissingen en onderneemt acties.

 • Je levert aangepaste adviezen aan je gesprekspartners en verwerft credibiliteit.

 • Je deelt je eigen inzichten, kennis en werkwijzen met anderen.

 • Je kunt een team leiden en opvolgen.

 • Je ontwikkelt je professionele kennis en vaardigheden voortdurend.

 • Je past je makkelijk aan bij veranderingen en verschillende omstandigheden.

 • Je gaat constructief om met stress en kritiek.

 • Je handelt servicegericht naar klanten of gebruikers.

 • Je handelt integer en respecteert de vertrouwelijkheid.

 • Je werkt resultaatgericht en behaalt je objectieven.

 • Je toont respect voor anderen en voor de organisatie.

Aanbod

 • Een contract van onbepaalde duur

 • Een voltijdse betrekking

 • Werk in een gemotiveerd team in een eco-dynamische administratie met mogelijkheid tot telewerken

 • Een salaris in overeenstemming met de loonschalen in de openbare sector (eindejaarspremie + vakantiepremie)

 • Naast de diensten gepresteerd in de publieke sector, is er een erkenning van maximum 6 jaar mogelijk voor diensten gepresteerd in de private sector of als zelfstandige

 • Maaltijdcheques (8 €)

 • Mogelijkheid tot tweetaligheidspremie (via Selor examen)

 • Een permanente vorming

 • Een flexibele uurregeling

 • Een hospitalisatieverzekering

 • Gratis woon-werkverkeer met het openbaar vervoer

 • Een fietspremie of mogelijkheid tot het bekomen van een bedrijfsfiets

 • 35 dagen verlof per jaar

 • Mogelijkheid tot inschrijving van uw kinderen in het nabijgelegen kinderdagverblijf

Geïnteresseerd?

Solliciteer uiterlijk op 25/02/2019 (CV en motivatiebrief).

https://jobs.environnement.brussels/nl/vacature/45083/gestionnaire-paysagiste-h-f-x--ref-2020-a26-/

Vermeld bij je sollicitatie dat je de vacature op de website van Bond Beter Leefmilieu gevonden hebt.